KatteMagasinet nr. 1-2017 er gået i tryk

Det kommende nummer af KatteMagasinet er det første, som vores nye redaktør står for. Vi håber I vil tage godt i mod bladet. Det er nu i trykken, og derefter håber vi, at forsendelsen ikke tager alt for lang tid – det er vi desværre ikke herre over. Husk, at hvis du ønsker at modtage et trykt blad kan du bestille dette hos din klub mod at betale for forsendelsesomkostningerne, kr. 100,- for en årgang af bladet. Det er også muligt at købe eksemplarer af bladet på de fleste udstillinger.

Det elektroniske blad kommer ligeledes snart her på web’en.