Felis Danica skal have ny stambogsfører

Vores stambogsfører gennem mere end 10 år, Heidi Tværmose, har desværre besluttet at opsige sin stilling. Vi har været utroligt glade for samarbejdet med Heidi i de mange år, og det er et stort tab for Felis Danica.

Heidi har været meget fleksibel med hensyn til sin fratræden, men efter alt at dømme vil den finde sted fra 31.12.2018.

Det betyder, at Felis Danica skal til at ansætte en ny stambogsfører. Imidlertid er vi, som I formentlig alle er klare over, i færd med at finde et nyt stambogsføringssystem, med en højere grad af selvbetjening, og dette kan meget vel betyde en ikke uvæsentlig ændring i stillingsbeskrivelsen og arbejdstiden.

Felis Danicas forretningsudvalg finder, at det ville være unfair over for en ny stambogfører at skulle starte i et job, der ikke er klart beskrevet. Derfor vil vi i en periode, med stor hjælp fra Heidi, løse opgaven internt i FD, alt imens vi sætter skub i arbejdet med at få besluttet et nyt system og beskrevet stillingen.

Vi har stort fokus på, at denne overgangsperiode ikke må give problemer for opdrætterne, men uanset hvad vi gør, vil der altid i forbindelse med udskiftning af en så central person som stambogsfører kunne opstå uforudsete udfordringer, og vi håber, at I vil have forståelse for dette. Vi vil arbejde hårdt på at gøre denne periode så kort og smertefri som muligt.

Vi vil ligeledes have fokus på at holde stambogssekretærerne i hovedklubberne fuldt opdaterede, så de kan give jer status på jeres bestillinger.

Her og nu vil der ikke komme nogen ændring i arbejdsgangene: I skal blot sende jeres bestillinger til stambogssekretæren i jeres klub, ganske som vanligt, ligesom alle forespørgsler skal rettes til klubben.

Så snart som muligt vil stillingen blive slået op, og vi kan selvfølgelig allerede nu sige, at der er tale om en deltidsstilling, og at timetallet forventes at blive under 20 timer pr. uge. Felis Danica har ikke noget kontor, så arbejdet skal udføres fra egen bopæl.