Formandsvalg 2021

Som I sikkert er bekendt med, afholdes der hvert andet år valg til Felis Danicas formandspost; næste gang i 2021. Evt. kandidater skal være opstillet jvf. vedtægterne senest 1. november året inden.

Camilla Scharff har meddelt, at hun ikke genopstiller til formandsposten.

DARAK, Racekatten og JYRAK har derfor den 11. oktober valgt at opstille Bette Lind som hovedklubbernes ny formandskandidat. Bette Lind har accepteret opstillingen.