Plenarforsamling 2017 *opdateret*

Felis Danica afholder plenarforsamling den 26. februar, 2017, på Musholm Feriecenter, Musholmvej 100, 4220 Korsør. Plenarforsamlingen starter kl. 13.00.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Regnskab
 5. Optagelse af nye klubber
 6. Vedtægtsændringer
  1. Forslag nr. 1 fra Katteklubben: Tilføjelse til Felis Danicas vedtægter § 10 stk. 1.
  2. Forslag nr. 2 fra JYRAK: Ændring af Felis Danicas vedtægter § 10 stk. 1.
 7. Fastsættelse af kontingent og priser på stamtavler, stamnavn mv.
 8. Indkomne forslag
  1. Forslag nr. 1 fra forretningsudvalget: sletning af §1.3 i Appendix A – nationale tilføjelser til udstillingsreglerne.
  2. Forslag nr. 2 fra forretningsudvalget: Ændring § 1.2 i Appendix A – nationale tilføjelser til udstillingsreglerne.
  3. Forslag nr. 3 fra forretningsudvalget: Ændring § 2.3 i Appendix A – nationale tilføjelser til udstillingsreglerne.
  4. Forslag nr. 4 fra forretningsudvalget: Sletning af § 4.1.2 – Tab af titler – i Felis Danicas nationale stambogsføringsregler.
  5. Forslag nr. 5 fra forretningsudvalget: Ændring af § 1.9 i FIFe Standard, General Part – Faults leading to disqualification and general faults in all breeds.
  6. Forslag nr. 6 fra forretningsudvalget: Ændring af § 6.1 i FIFe Standard, General Part – Faults leading to disqualification and general faults in all breeds.
  7. Forslag nr. 7 fra forretningsudvalget: Ændring af FIFe Standard, General Part: Standard for the House Cat.
  8. Forslag nr. 2 fra Katteklubben: tilføjelse af ny § 1 i Felis Danicas Nationale Stambogsføringsregler.
  9. Forslag nr. 3 fra Katteklubben: tilføjelse først i Felis Danicas Appendix A til FIFes udstillingsregler.
  10. Forslag nr. 4 fra Katteklubben: Ny § 1.5 i de nationale tilføjelser til FIFes avls- og registreringsregler.
  11. Forslag nr. 1 fra Katteklubben og DARAK: Ændring af kategorierne i FIFes Show Rules.
  12. Forslag nr. 1 fra JYRAK: Tilføjelse til FIFes Avls- og Registreringsregler § 3.3 Queens.
  13. Forslag fra Specialklubben Vantastic: Ændring af standarden for TUV
 9. Budget
 10. Valg af forslag til videresendelse til FIFe’s GF
 11. Valg af kasserer
 12. Meddelelse om sammensætning af forretningsudvalg
 13. Valg af repræsentanter til FIFe’s generalforsamling
 14. Valg af 2 revisorer samt 2 revisorsuppleanter
 15. Valg af 2 medlemmer af Felis Dancias Avlsråd.
 16. Valg af Mentorråd – udgår : ingen medlemmer på valg.
 17. Eventuelt