Det er vigtigt at få titler registreret i god tid før rekvirering af stamtavler, hvor katten indgår i anerne. Brug venligst vores online registrering.

Husk at kontrollere, at det fremgår tydeligt af diplomerne hvilken dommer, der har dømt katten, samt sted & dato for udstillingen. Vær især altid opmærksom på, om kontrasignering er foretaget, hvor det er nødvendigt.

Kopi af diplomer fra udstillinger i den pågældende klasse skal indsendes. Sørg for at kattens fulde navn samt registreringsnummer diplomerne fremgår af diplomerne, og medsend et brev, hvor du beskriver hvilken titel, du vil registrere og lister de opnåede resultater - det er til stor hjælp for stambogsfører.

Det er vigtigt, at der indsendes et antal diplomer/udstillingsresultater som matcher en titel, hvad enten du ønsker at registrere en Junior Winner eller en Supreme Champion. 
Certifikater eller andre resultater, der ikke indgår i en titel, registreres ikke.

Hvis du af en eller anden tungtvejende grund ikke kan anvende online registrering, så kan du indsende manuelt. Du skal altid medsendes frankeret svarkuvert påført navn & adresse. Såfremt svarkuvert ikke medsendes, registreres kattens titel kun i Felis Danicas database og du får ikke et titelblad retur, med mindre du oplyser en email adresse, hvortil vi kan sende en PDF fil.

Brev, frankeret svarkuvert samt kopi af diplomer/udstillingsresultater sendes til

    Felis Danica v. B. Lind
    Ørnebjergvej 63
    3650 Ølstykke

Mærk kuverten ”titelregistrering”