Registreringsregler for foreløbigt godkendte racer

Reglerne for individuelle foreløbigt godkendte racer vil blive flyttet til kapitel 6 hvis og når racen opnår fuld godkendelse som race. 

Hvis fuld godkendelse ikke er opnået før perioden for den foreløbige godkendelse er gået: 

  • Racen med foreløbig godkendelse vil automatisk blive overført til listen over ikke-godkendte racer med deres foreløbige forkortelser som angivet i §8.1 og EMS-koden vil blive forøget med et ”non” 
  • Reglerne ved racen vil bliver overført til kapitel 8 
  • Registrering af fødte katte samt foreløbige titler som er opnået i perioden for foreløbig godkendelse, vil blive fastholdt 
  • Katte født efter den foreløbige godkendelses periode skal registreres i RIEX og ”non” tilføjes efter forkortelsen for racen, for at angive at der er tale om en ikke-godkendt race. 

7.1 Liste over Foreløbigt godkendte racer

EMS kode  Race  Søskenderace  Foreløbig godkendelse fase  
 BLH  Britisk Langhår  BSH (§6.1)  01.01.16 – 01.01.21
 SRL  Selkirk Rex Langhår  SRS  01.01.15 – 01.01.20
 SRS  Selkirk Rex Korthår  SRL  01.01.15 – 01.01.20
 THA  Thai  Ingen  01.01.15 – 01.01.20

7.2 BLH (Britisk langhår) 

Intet afkom af katte som lider af osteochondrodysplasia (se § 3.6.2) uanset deres øretype, kan registreres som BLH 
Registrering af tippede katte (shaded og shell) 
EMS-koden 12 skal ikke anvendes. I stedet skal kode 11 altid bruges (med beskrivelsen ”tippet”) i tilfælde af at katten er enten shaded eller shell. 

7.3 SRL/SRS (Selkirk Rex Langhår og Korthår) 

SRL/SRS kan kun anvendes til at opdrætte SRL/SRS.
Tilladte udkrydsningsracer for SRL og SRS er BRI og EXO/PER
Registrering af alle afkom efter racekryds, skal følge §9.1
Registrering af glat pelset varietet: SRL x * 84/SRS x * 84 
Genet som forårsager SRL/SRS pelsstrukturen er et dominant gen, f.eks. killinger med normal pels/glat pels kan forekomme som afkom fra 2 racerene SRL/SRS 
Glat pelsede katte er en integreret del af racerne SRL/SRS 
SRL/SRS med glat lang-/kortpels skal registreres som ikke ikke-anerkendt varietet (”x”) og ved at der anvendes EMS-koden for glat pels (84)

7.4 THA (Thai)

Udkrydsning er ikke tilladt.
Kun godkendte farver må anvendes.
Cinnamon, Fawn, sølv, golden og hvid er ikke tilladt: Afkom i disse farver skal registreres som XSH * <THA>
Kun THA importeret fra Thailand kan udstilles i Noviceklassen med henblik på godkendelse. Deres oprindelse skal være officielt dokumenteret