Generel information

Abonnement
KatteMagasinet udgives som et online magasin, der kan læses via Felis Danicas hjemmeside.
Medlemmer af Felis Danicas hovedklubber kan gennem deres klub bestille et trykt eksemplar af bladet tilsendt.

Ønsker du at tegne et særskilt abonnement, kan dette gøres ved henvendelse til Felis Danicas kasserer, kasserer@felisdanica.dk.

Titeltagere og Topkatte

Billeder og info sendes til titeltager@felisdanica.dk

Artikler og debatindlæg

Sendes til: kattemagasinet@felisdanica.dk

Fotos

Billeder, som sendes til KatteMagasinet, skal helst være digitale billeder, men papirfotos modtages også. Lad billederne være uredigerede og i højest mulig opløsning. Så opnås det bedste resultat ved trykning. Husk at oplyse kattens EMS kode samt navn og ejer. Billeder sendes til: billeder@felisdanica.dk

Papirfotos, CD-rom’er og andet post til KatteMagasinet sendes til:

<Anne Løhr>

Send venligst en frankeret svarkuvert med, hvis du ønsker dit materiale retur.

Husk: Når du sender til KatteMagasinet, skal du skrive meget tydeligt, så vi undgår fejl. Brug blokbogstaver, skrivemaskine eller PC.

KatteMagasinet har ret til at anvende tilsendt materiale tidsubegrænset, på alle måder og i alle nuværende som kommende udgivelser, herunder også i forbindelse med markedsføring af bladet og Felis Danica.

Når billeder sendes til KatteMagasinet, forventes det, at afsender besidder rettighederne til det sendte. Det er afsenders pligt at sikre sig de fornødne rettigheder til at offentliggøre materialet.  Eventuelle erstatningskrav rettet mod KatteMagasinet vil blive videresendt til den enkelte person, der måtte have krænket 3. parts rettigheder.

Det er alene KatteMagasinet, der afgør, om det tilsendte materiale anvendes eller ej. Billeder, der bringes i forbindelse med artikler, har som udgangspunkt ikke relation til den pågældende artikel, med mindre andet er angivet.

Det er alene KatteMagasinet, der afgør, om det tilsendte materiale anvendes eller ej.