Hjælp til løsning af uoverensstemmelser mellem opdrættere

Felis Danicas medlemmer er, hvis der er tale om forbrugerkøb, forpligtede til at efterleve afgørelser truffet af Forbrugerklagenævnet, men denne mulighed foreligger ikke, når der er tale om handel mellem 2 opdrættere. I stedet, har opdrættere mulighed for at henvende sig til mæglerordningen for at søge uvildig hjælp til at løse en eventuel konflikt opstået i forbindelse med en aftale parterne imellem.

Formålet med Mæglerne er at minimere, begrænse og løse konflikter mellem registrerede opdrættere, der er medlemmer af Felis Danicas hovedklubber. Det er en forudsætning for anvendelse af Mæglerne, at begge parter i konflikten er enige om at forsøge med mægling. 

Mæglerne kan behandle konflikter i forbindelse med erhvervskøb svarende til konflikt mellem 2 opdrættere om en form for værdi: Det være sig pengebeløb og/eller tjenesteydelser i form af parringsaftaler, ammetjenesteaftaler, udstationeringsaftaler og andre former for aftaler vedrørende opdræt. 

Mæglerne behandler ikke sager, hvor der ikke er en form for værdi-udveksling og Mæglerne skal dermed ikke involveres i sager, der er baseret på sladder, dårlig omtale og lignende. 

Løsninger skal alene søges på baggrund af hvad parterne kan nå til enighed om. Det er vigtigt, at der er fokus på, at der ikke skal være en taber og vinder, men at dialog og fælles forståelse for hinandens synspunkter er vejen frem, selvom man ikke altid kan være enige. 

Mæglerordningen fungerer i praksis ved, at parterne kontakter Mæglerne via deres sekretær på: maegler@felisdanica.dk. Derefter bliver der koblet en uvildig Mægler (evt. 2 - udpeget af Felis Danicas forretningsudvalg) på opgaven, og parterne prøver i fællesskab om der kan udarbejdes en løsningsmodel. 

Det endelige resultat skulle gerne være at parterne underskriver en ”Fredsaftale”, som tilgodeser begge. Forløbet kan altid afbrydes af alle parter og er det Mæglernes opfattelse, at én eller begge parter ikke er kompromissøgende, så stoppes forløbet.