Plenarforsamling udsat

Vi må desværre - igen - udsætte den resterende del af plenarforsamlingen 2021

Forsamlingsforbuddet er jo desværre ikke hævet, sådan at vi kan mødes den 18. april, som vi havde håbet, og hotellet, hvor vi skulle holde mødet, har også aflyst. Så: vi håber nu, at vi kan mødes i slutningen af juni eller begyndelsen af juli, men vi venter til efter påske med at melde en dato ud, i det håb, at der så er mere klarhed over hvad vi må.

Det skal nok lykkes!