Dagsorden for Plenar del 2, 20.6.2021

Dagsorden og revideret forslagsliste

Hermed følger dagsordenen for del 2 af Felis Danicas plenarforsamling, der afholdes som et fysisk møde den 20.juni, 2021, kl. 13.00 på Storebælt Sinatur Hotel & Konference, Østerøvej 121 Nyborg.

Dagsorden

Derudover har FU besluttet at fremsætte en revideret udgave af de forslag, der blev offentliggjort den 20. januar. Revisionen sker efter at klubberne har haft lejlighed til at diskutere forslagene med deres medlemmer, og der her er fremkommet nogle rigtigt gode input til ændringer. De input har FU lyttet til.

Forslag