Kattemagasinets trykte udgave er forsinket

Kattemagasinet er desværre forsinket en lille uges tid på grund af maskinel fejl fra trykkeriets side.

Til gengæld står distributøren ”på pinde” for en hurtig udsendelse til jer, så bladet snart lander i jeres postkasse.

Vi beklager – det er desværre ikke noget, redaktionen har haft indflydelse på.