Hvordan bestilles stamtavler, og hvor lang tid tager det?

 Bestilling

Bestilling af stamtavler foretages altid via egen klubs stambogssekretær. Start derfor med at kigge på din egen hovedklubs hjemmeside - de har alle informationer om, hvordan du griber sagen an, og ellers er de behjælpelige med personlig rådgivning.

Du kan på vores side, under Downloads, finde den nødvendige blanket til parringsattest og stamtavlerekvisition.

Leveringstider

Der er flere led involveret i bestillingen af en stamtavle. Først kontrollerer klubbens stambogssekretær, at alt det indsendte materiale er korrekt, og sender det så videre til Felis Danicas stambogsfører, som igen kontrollerer, at de oplyste farver på killingerne er korrekte, hvilket vil sige genetisk mulige og lovlige inden for racen, at alle nødvendige oplysninger forefindes på forældrene mm., hvorefter stamtavlerne produceres.

Herefter sendes stamtavlerne retur til klubbens stambogssekretær. Der samles lidt sammen, så omkostningerne holdes nede, og det betyder, at stamtavlen ikke nødvendigvis sendes fra stambogsfører samme dag, som den bliver produceret. 

Klubbens stambogssekretær modtager en række stamtavler fra stambogsfører, og sender dem, igen efter kontrol, videre til den enkelte opdrætter.

Hvis I som opdrætter sender alle jeres informationer ind i elektronisk form - husk, at alle scanninger skal være tydelige og let læselige for stambogssekretær og stambogsfører - så går de første ekspeditioner oftest hurtigt. Normalt, uden for perioder med ferie og under spidsbelastning, tager produktionen hos Felis Danicas stambogsfører 1-2 uger for stamtavler. Importstamtavler tager længere tid, typisk op til 4 uger.

Forsendelsestiden fra stambogsfører til stambogssekretær og fra stambogssekretær til opdrætter afhænger af leverancetiden hos posten. Post Nord har, som bekendt, sat leverancetiden op for almindelige breve, og dette påvirker absolut den samlede leverancetid.

Derfor: husk altid at bestille stamtavler i god tid, før killingerne skal flytte hjemmefra.