Her har du mulighed for at søge på, og få vist stamtavlen for, katte, der er registreret i Felis Danicas stambogsdatabase. Der kan søges på navn, helt eller delvist, eller på stambogsnummer.

Når du har søgt din kat frem, får du mulighed for at registrere nye titler på katten, og samtidig oprette katten som Titeltager i KatteMagasinet. Såfremt du uploader et billede, er det dette billede, der bringes i KatteMagasinet. Krydser du af, at du gerne vil have kattens titel bragt i KatteMagasinet, men undlader at uploade et billede, bringes titlen uden billede i KatteMagasinet.

Dato for seneste opdatering: 25.03.2019.
Vi skal gøre opmærksom på, at der ikke foretages opslag direkte i Felis Danicas stambog, men i en kopi af databasen. Registrerede titler vil derfor først kunne ses, når databasen opdateres efter registreringen har fundet sted.

Begynd din søgning her:

Skriv til os, hvis du finder en fejl i en visning af en stamtavle. Alle andre spørgsmål ang. stamtavler, titler mm rettes til egen klubs stambogssekretær.

Titelregistrering:
Lad venligst være med at samle alle certifikaterne i én fil, da den så nemt bliver for stor, hvilket vil betyde, at upload fejler.
Upload gerne én fil pr. udstilling.
Hvis din registrering er går korrekt igennem, så får du vist en bekræftelse med et registreringsnummer.
Husk: det, du taster, er det, der kommer til at stå på dit titelblad. Så vær omhyggelig med indtastningen.