Registrering af ikke-godkendte racer med foreløbige forkortelser

8.1 Liste over ikke-godkendte racer med foreløbige forkortelser

Til registreringsformål anvendes nedenstående liste over forkortelser:

EMS kode Race Bemærkning
 ABL non *  Amerikansk Bobtail langhår
 ABS non *  Amerikansk Bobtail korthår
 ALH non *  Asiatisk langhår  En del af en gruppe omfattende Asian Tabby, Burmilla og Bombay.
Kun anerkendt i GCCF
 ASH non *  Asiatisk korthår  En del af en gruppe omfattende Asian Tabby, Burmilla og Bombay.
Kun anerkendt i GCCF
 AMS non *  Amerikansk korthår
 AMW non *  Amerikansk ruhåret (wirehair)
 AUM non *  Australian Mist
 BOM non  Bombay (non-GCCF)  Non GCCF
 BRX non *  Bøhmisk korthår
 JBL non *  Japanese Bobtail Longhair
 LYO non  Lykoi
 MBT non *  Me-kong Bobtail
 NEB non *  Nebelung
 RGM non *  RagaMuffin
 TGR non  Toyger
 TIF non  Tiffanie
 TOL non *  Tonkanese langhår
 TOS non *  Tonkanese korthår

* indikerer yderligere oplysninger i overensstemmelse med EMS-systemet, dvs. farveangivelse med små bogstaver etc.

Katte, der tilhører ikke-anerkendte racer, som ikke er med i ovenstående liste, skal registreres som:

  • XLH* efterfulgt af racenavnet i parentes, skrevet fuldt ud, når det gælder langhårede racer.
  • XSH* efterfulgt af racenavnet i parentes, skrevet fuldt ud, når det gælder korthårede racer.

* betyder yderligere information i overensstemmelse med EMS systemet: dvs lille bogstav for farve, mm.

Listen over ikke-godkendte racer med foreløbige forkortelser vedligeholdes og opdateres af FIFe’s bestyrelse, efter indstilling og anbefaling fra Avls- & registreringskommission.
Fra 01.01.2012 er de foreløbige forkortelser for Scottish Fold (”SFL non” og ”SFS non”) fjernet fra listen i §8.1 og kan ikke genskabes.

8.2 Avl med ikke-anerkendte racer

Det nationale FIFe-medlem skal give tilladelse før parring af en ikke-godkendt race med en midlertidig forkortelse finder sted. Undtaget hvis andet er nævnt i kapitel 8.
Ansøgningen om en sådan parring skal som minimum indeholde information om racen, et fuldt avlsprogram, den påtænkte standard og pointskala sammen med filosofien bag racen.
Tilladelsen for avlsprogrammet kan være for et specifikt antal generationer (1, 2, 3 eller flere) eller for et uspecificeret antal generationer indtil foreløbig godkendelse er opnået.
Hvis det nationale FIFe medlem har givet tilladelse, skal afkom fra en sådan parring registeres i RIEX.

8.3 TGR non (Toyger)

Kun "TGR non" uden nogen anden race i stamtavlen (dvs de 4 forudgående generationer før katten) kan registreres som "TGR non".

Den eneste variant, der er tilladt, er sort makreltabby og ingen yderligere EMS kode kan anvendes.

Udkrydsninger til andre racer - hvad enten de er godkendte eller ikke godkendte - er ikke tilladt.