Hvad skal jeg huske hvis jeg låner en hankat?

Generelt om hankatte og stamtavler:

 • Katten der anvendes til en parring, bliver registreret med det navn der står på originalstamtavlen.
 • Hvis der i originalstamtavlen mangler stambogsnumre, farvekoder m.m. skal disse oplysninger fremskaffes af importøren fra det forbund, hvor stamtavlen er udstedt!
Felis Danica accepterer ikke:

 • Kopier af stamtavler fra hjemmesider
 • Oplysninger fra Pawpeds og lign. databaser på Internettet
 • Mails og breve fra opdrættere, der indeholder manglende stambogsnumre, farvekoder etc.

Husk også:
En kat kan sagtens op- og nedgraderes fra LO-register til/fra RIEX-register afhængigt af de danske registreringsregler, så en LO-kat kan blive til en RIEX-kat, når den kommer ind i den danske hovedstambog og også omvendt!

Hankatten er registreret i:

Hankatten er registreret i følgende forbund:

Hvis hankatten er registreret i Felis Danica:

Du skal som hunkatteejer sørge for:
 • At parrings- og stamtavlerekvisition er udfyldt korrekt. Husk der skal være underskrift fra både han- & hunkatteejer.
  Hvis stamtavler rekvireres elektronisk, accepterer klubberne rekvisitioner uden underskrift, såfremt rekvisitionen kommer fra kendt emailadresse på den rekvirerende opdrætter. Klubbernes on-line rekvisitioner kræver heller ikke underskrift af opdrætter.
  Dog skal hankatteejers underskrift indsendes, såfremt hankatteejer ikke er identisk med hunkatteejer.
 • Kopi af hankattens sundhedsattest (FD attest), hvis der ikke tidligere er stambogsført afkom efter hankatten hos Felis Danica, samt hunkattens sundhedsattest (FD attest), hvis der ikke tidligere er stambogsført afkom efter hunkatten. Du kan benytte sundhedsattesten, der ligger under downloads her på hjemmesiden, eller, for katte registreret efter 1.1.18 indsende kopi af stamtavleomslaget med udfyldte felter.
 • At killingernes fødselsdato fremgår i det korrekte felt
 • At chip-nummeret på både hun- & hankat er påført parrings- & stamtavlerekvisitionen
Muligt problem:
Hvis hankatten er død og der mangler chip- eller tatoveringsnummer på hankatten, skal hankatte ejeren udfylde en tro- & loveerklæring, hvoraf hankattens chip- eller tatoveringsnummer fremgår. Der skal desuden medfølge en dyrlægeattest på at hankatten er afgået ved døden.

Hvis hankatten er registreret i et andet FIFe forbund:

Du skal som hunkatteejer sørge for:
 • At parrings- & stamtavlerekvisition udfyldt korrekt. Husk underskrift fra både han- & hunkatte ejer
 • Kopi af hankattens originalstamtavle, minimum 3 generationer på originalstamtavlen, udover katten selv
 • Kopi af hankattens kryptochidattest
 • Kopi af hankattens navlebrokattest
 • Kopi af hørecertifikat, hvis hankatten er hvid
 • Kopi af chipnummer el. tatoveringsnummer på hankatten
 • At der er stambogsnumre og forbundskoder på alle katte i stamtavlen. Hvis der mangler stambogsnumre eller forbundskoder, vil der komme et blankt felt på Felis Danica stamtavlen. Optræder det blanke felt indenfor de 3 første generationer bag katten, vil katten eller killingerne komme på en FD RIEX stamtavle
 • At der er korrekte EMS-koder på alle kattene der optræder på hankattens stamtavle. Det betyder bl.a. komplette tabby koder, øjenfarver, mængden af hvidt etc. hvis det er et krav i racen

Hvis hankatten er registreret i CFA, TICA eller GCCF:

Du skal som hunkatteejer sørge for:
 • At parrings- & stamtavlerekvisition udfyldt korrekt. Husk underskrift fra både han- & hunkatte ejer
 • Kopi af hankattens originalstamtavle, minimum 3 generationer på originalstamtavlen, udover katten selv
 • Kopi af hankattens kryptochidattest
 • Kopi af hankattens navlebrokattest
 • Kopi af hørecertifikat, hvis hankatten er hvid
 • Chipnummer el. tatoveringsnummer på hankatten er IKKE et krav
 • At der er stambogsnumre og forbundskoder på alle katte i stamtavlen. Hvis der mangler stambogsnumre eller forbundskoder, vil der komme et blankt felt på Felis Danica stamtavlen. Optræder det blanke felt indenfor de 3 første generationer bag katten, vil katten eller killingerne komme på en FD RIEX stamtavle.
 • At der er korrekte EMS-koder på alle kattene der optræder på hankattens stamtavle. Det betyder bl.a. komplette tabby koder, øjenfarver, mængden af hvidt etc. hvis det er et krav i racen.

Fra disse forbund er det muligt at kattens stamtavle først skal vurderes af Felis Danicas Avlsråd, før der kan udstedes Felis Danica stamtavle på katten.

Hvis hankatten er registreret i uafhængige forbund:

Du skal som hunkatteejer sørge for:
 • At parrings- & stamtavlerekvisition udfyldt korrekt. Husk underskrift fra både han- & hunkatte ejer
 • Alle dokumenter fra forbundet hankatten kommer fra skal være på nordisk (dansk, svensk, norsk), eller engelsk, tysk eller fransk
 • Kopi af hankattens originalstamtavle, minimum 3 generationer på originalstamtavlen, udover katten selv
 • Kopi af hankattens kryptochidattest
 • Kopi af hankattens navlebrokattest
 • Kopi af hørecertifikat, hvis hankatten er hvid
 • Chipnummer el. tatoveringsnummer på hankatten er IKKE et krav
 • At der er stambogsnumre og forbundskoder på alle katte i stamtavlen.  Hvis der mangler stambogsnumre eller forbundskoder indenfor de første 3 generationer bag katten, vil katten eller killingerne få udstedt en FD RIEX stamtavle.
 • At der er korrekte EMS-koder på alle kattene der optræder på hankattens stamtavle. Det betyder bl.a. komplette tabby koder, øjenfarver, mængden af hvidt etc. hvis det er et krav i racen. Det betyder at det er dit ansvar at enten få alle farvekoder oversat til EMS-koder via det forbund katten er original registreret i, eller at du vedlægger en fortegnelse over eksport forbundets farvekoder, sådan så de uden de store problemer for Felis Danicas stambogsfører kan oversættes til EMS-koder. Herunder tabby koder, øjenfarver, mængden af hvidt etc. hvis det er et krav i racen!

Fra uafhængige forbund er det muligt at kattens stamtavle først skal vurderes af Felis Danicas Avlsråd, før der kan udstedes Felis Danica stamtavle på katten.