Stambogen

4.1 Definition af stambog og stamtavle 

Stambogen er det komplette register af katte.
Komplette oplysninger om katten er nødvendige dvs. kattens navn, stamnavn, komplet registreringsnummer inklusive det registrerende forbunds identitet, kattens køn, komplet EMS-kode og kattens fødselsdato, såvel som information om begge forældre (-> § 4.5).
For katte der er født efter d. 01.01.2007 skal der også forefindes komplette oplysninger på kattens forældre således som det fremgår af artikel 3.4 og dette skal registreres i stambogen, undtaget for denne regel er de katte som nævnes i artikel 4.6.2
En udprintning og/eller en digital udgave af stambogen vedrørende en enkelt kat og dens afstamning er stamtavlen. (-> §4.5) . Afstamningen betragtes som 4 generationer før katten selv.
Ingen kat kan bære et stamnavn udover opdrætterens stamnavn. Opdrætteren er den som ejer hunkatten på det tidspunkt hvor hunkatten parres.
Opdrætteren kan give en køber som køber en drægtig hunkat tilladelse til at registrere afkommet under den nye ejers stamnavn.

4.2 Beskrivelse af stambogen "LO" (Livre d’Origine) 

LO-registeret indeholder katte der:

 • Tilhører en fuldt godkendt race i FIFe (se artikel 6.1) og:
 • Har en fuldt ud godkendt varietet i den aktuelle race (se EMS-listen) og:
 • Har en stamtavle af ren avl (se artikel 6.1.2) på mindst 3 generationer før den aktuelle kat.
 • Har de informationer til rådighed som beskrevet i § 4.5

4.3 Beskrivelse af eksperimentalstambogen "RIEX" (Registre Initial et Experimental) 

RIEX-registeret er et register, hvori der føres katte, der:

 • Ikke opfylder de krav som er beskrevet under LO registeret (se artikel 4.2) eller
 • Er resultat af racekrydsning (se artikel 9.1)

Når katte opfylder alle krav for registrering I LO-registret jvf. §4.2 er det ikke tilladt at indføre dem I (eller nedgradere dem til) RIEX-registeret, alene baseret på at de ikke har opnået en kvalifikation på udstillinger.

4.4 Overførsel fra RIEX- til LO-registeret 

En kat skal automatisk overføres fra RIEX til LO-registeret, hvis kravene for optagelse i LO-registeret er opfyldt.

4.5 Stamtavle 

FIFe-medlemmer:

 • Skal tilbyde stambogsføring til sine medlemmer
 • Må kun udstede stamtavler til katte opdrættet/ejet af individer som er medlem af den/de klubber der hører under FIFe-medlemmet. Det er ikke tilladt at udstede stamtavler til ikke-medlemmer

Stamtavler udstedt af et FIFe-medlem skal indeholde FIFe´s logo og navnet på FIFe-medlemmet på den side, hvor detaljerne om katten og dens afstamning er anført. Stamtavlen skal være underskrevet og autoriseret af FIFe-medlemmet.
Ved udstedelsen skal stamtavlen, som minimum, indeholde følgende information om katten:

 • Kattens navn og opnåede titler
 • Fødselsdato
 • Køn
 • Registreringsnummer
 • Komplet originalt stambogsnummer incl. det registrerende forbunds identitet
 • Race/farve/mønster som EMS kode ifølge genotypen. (Mht. fænotypen, se artikel 5.1.1)
 • Opdrætterens navn
 • Information om fire (4) generationer af forfædre forud for den aktuelle kat.

Information om forældrene skal som minimum indeholde:

 • Forældrenes navne og opnåede titler
 • Komplette originale stambogsnummre incl. det registrerende forbunds identitet
 • Race/farve/mønster som EMS kode.
 • Identifikationskode (se artikel 3.4)

Information om bedste- og oldeforældre skal som minimum indeholde:

 • Navne og titler
 • Komplet originalt stambogsnummer incl. det registrerende forbunds identitet
 • Race/farve/mønster som EMS kode

Information om tipoldeforældre skal som minimum indeholde:

 • Navne og titler
 • Race/farve/mønster som EMS kode

Hvis muligt kan det komplette originale stambogsnummer incl. det registrerende forbunds identitet inkluderes

Hvis de påkrævede minimums informationer – som nævnt ovenfor – på nogen af kattens forfædre ikke er tilgængelig, så skal:

 • Katten indføres i RIEX registeret
 • De tilgængelige informationer på forfædrene skal fremgå af stamtavlen
 • De manglende oplysninger på forfædrene kan udelades af stamtavlen

4.6 Import og overførsel

4.6.1 Import fra andet FIFe-medlem 

Originalstamtavlen for en importeret kat skal respekteres.
Fejl og overtrædelser af FIFe’s Avls- & registreringsregler skal rettes og det eksporterende FIFe medlem skal informeres om disse rettelser.

4.6.2 Overførsel af stamtavle fra ikke-FIFe organisationer 

Hvad angår registrering af katte importeret fra et ikke-FIFe medlem:

 • Er det op til det importerende FIFe-medlem, at bedømme pålideligheden af ikke-FIFe organisationen.
 • Registreringen i enten LO- eller RIEX-registrene skal altid opfylde de genetiske principper og kravene i FIFes avls- & registreringsregler, undtagen kravet om identifikationskode af kattens forældre, som beskrevet i artikel 4.5
 • Den originale stamtavle skal respekteres, men fejl og mangler samt overtrædelser af FIFe’s Avls- & registreringsregler skal rettes.

En kat der importeres med en stamtavle fra en ikke-FIFe organisation som:

 • Opfylder registreringskravene for registrering i LO registeret ifølge artikel 4.2 skal stambogsføres i LO registeret og må ikke nedgraderes til RIEX registeret.
 • ikke opfylder registreringskravene for registrering i LO registeret ifølge artikel 4.2, skal stambogsføres i RIEX registeret og kan ikke opgraderes til LO-registeret

Hvis den eksporterende organisation anvender transfer dokumenter skal disse indsendes, før den importerede kat kan registreres i LO- eller RIEX-registeret.
Importerede katte beholder ikke deres titler. Forfædres titler kan beholdes i stamtavlen.

4.6.3 En importeret kats oprindelige navn skal bibeholdes 

Det er forbudt for ethvert FIFe-medlem bevidst at registrere en kat, med noget andet end kattens oprindelige navn.
En kats officielt udfærdigede originalstamtavle må aldrig destrueres, når katten importeres til en FIFe-klub.