Forretningsorden
Mentorrådet fastsætter selv sin forretningsorden, der straks efter vedtagelsen tilsendes Forretningsudvalget til godkendelse.

Arbejdsområde
Mentorrådet samarbejder med Forretningsudvalget, hoved-, og specialklubber om at videreudvikle og udbrede kendskabet til Mentor Programmet.
Mentorrådet fastsætter indholdet i Mentor Programmet, herunder uddannelse af Mentorer og deltagere i Mentor Programmet.
Mentorrådet fastsætter kriterier for udvælgelse af mentorer. Disse skal fremsendes skriftligt til Forretningsudvalget til godkendelse. Mentorrådet har kompetence til at give dispensation fra disse kriterier og godkende mentorer, som samlet set kan være en fordel for programmet.
Ønsker Mentorrådet en allerede aktiv mentor udelukket fra fremtidig deltagelse i Mentor Programmet, skal dette fremsendes skriftligt til Forretningsudvalget til godkendelse.

Målgruppe
Mentor Programmet er først og fremmest rettet mod nye opdrættere, men Mentorrådet kan beslutte at udvide målgruppen, såfremt der er behov for og ressourcer til dette.

Økonomi
Forretningsudvalget fastsætter hvert år budgetrammen for Mentorrådet, efter indstilling (budget) fra Mentorrådet.
Rimelige udgifter i forbindelse med transport til Mentorrådsmøder dækkes efter Forretningsudvalget's retningslinjer. Bilag sendes af den enkelte mødedeltager til Felis Danicas kasserer for afregning.

Vedtaget på plenarforsamlingen i Korsør 04.07.2009