Appendix A - nationale tilføjelser til udstillingsreglerne

Alle ændringer og tilføjelser til Felis Danicas Appendix A til FIFes Udstillingsregler skal vedtages på en Plenarforsamling.

Følgende tillægsregler til FIFe´s udstillingsregler er gældende for udstillinger, der arrangeres af Felis Danica tilsluttede klubber:

1. Tillægsregler

1.1 Slettet

1.2 Huskatte Best in Show (ref. FIFes udstillingsregler art. 4.9.3)
Huskatte kan få maksimalt 2 BIS-titler:
• BIS huskat han og BIS huskat hun, eller
• BIS huskat

Det førstnævnte punkt kan kun bruges i Danmark, hvis der er tilmeldt mindst 3 af hvert køn. Ellers uddeles der kun én BIS huskat på tværs af køn.

1.3 Helbred
Alle katte, der deltager på internationale eller nationale udstillinger, hobbyudstillinger eller kattefremvisninger, skal være i god kondition og ved godt helbred.

Udstillere skal have fokus på ikke at udstille en kat så ofte, at det påvirker kattens helbred negativt. Killinger og ungdyr, der udstilles i klasserne 11, 12 og 14, må højst udstilles 2 weekender i træk.

1.4 Smitsomme sygdomme (ref. FIFes udstillingsregler art. 3.1)
1.4.1 Vedrørende katte, der er eller har været inficeret af smitsomme sygdomme, henvises der til de til enhver tid gældende karantænebestemmelser for Felis Danica.
Først når alle katte i udstillerens husstand af en dyrlæge er erklæret fri for sygdommen, kan katte fra udstillerens husstand igen udstilles.
Hovedklubberne udfærdiger en seddel, som stemples af dyrlægen. Evt. afvisningsgrund påføres af dyrlægen.
1.4.2 Der er 24 timers karenstid på anvendelse af receptpligtige øjenpræparater set i forhold til udstillingens starttidspunkt. Der må ikke anvendes receptpligtige øjenpræparater på udstillingsdagen.
1.4.3. Dyrlægekontrol på udstillinger foretages jfr. FIFes Show rules §1.8.b. Dyrlægen skal undersøge samtlige katte.

1.5 Udstilling udenfor konkurrence (ref. FIFes udstillingsregler art. 5.1)
En kat kan udstilles uden for konkurrence (hors concour), når dette bemærkes på tilmeldingsblanketten.

1.6 Udlevering af solgte katte (ref. FIFes udstillingsregler art. 6.3)
Solgte katte må normalt ikke udleveres, før udstillingen lukker den sidste aften.

1.7 Arrangørens ansvar (ref. FIFes udstillingsregler art.1.17)
Arrangøren er ikke ansvarlig for skade og eller/tab af nogen art på katte, kurve, tæpper eller udstyr, der måtte ske i forbindelse med udstillingen eller ved transport til og fra denne.

1.8 Specialklubbers afholdelse af nationale/internationale udstillinger
Specialklubber, der er tilsluttet Felis Danica, kan afholde nationale/internationale udstillinger under protektionaf en hovedklub, hvis der kan opnås tilmelding af 80/150 katte inden for de(n) pågældende specialklub(ber)s race(r).

2. Nationale klasser
Arrangøren kan efter eget valg afholde konkurrence indenfor følgende nationale klasser:

2.1 Veteran
Herved forstås katte mellem 6-10 år, der konkurrerer indefor hver kategori på tværs af køn og race.

2.2 Pensionist
Herved forstås katte over 10 år, der konkurrerer inden for hver kategori på tværs af køn og race.

2.3 Kuld
Herved forstås kuld, der konkurrerer inden for hver kategori på tværs af køn og race.
I denne sammenhæng består et kuld af mindst 3 killinger fra samme kuld i alderen 4-7 måneder.

2.4 Avlsklasse
For udstillede han- eller hunkatte med mindst 5 udstillede afkom fra mindst 2 kuld.
Denne klasse kan deles i de 4 kategorier: I, II, III samt IV efter arrangørens ønske. Bedømmelsesresultaterne for det udstillede afkom vil i henhold til pointskalaen (pkt. 2.6) blive udregnet til et gennemsnit.
Vinderen vil være den med højst gennemsnit, dog således at der som minimum skal være opnået et gennemsnit på 90 points.

2.5 Opdrætsklasse
For opdrættere, hvis stamnavn er repræsenteret på udstillingen med mindst 7 katte fra mindst 2 kuld.
Denne klasse kan deles i de 4 kategorier: I, II, III samt IV efter arrangørens ønske. Bedømmelsesresultaterne for det udstillede afkom vil i henhold til pointskalaen (pkt. 2.6) blive udregnet til et gennemsnit.
Vinderen vil være den med højst gennemsnit, dog således at der som minimum skal være opnået et gennemsnit på 90 points.

2.6 Pointskala

Beskrivelse Point
Bedste voksne/modsat køn/ungdyr/killing  100
Bedste kastrat han/hun  100
Bedste veteran/pensionist  99
NOM/BIV voksen/ungdyr/killing/kastrat  98
CACS/CAPS/Ærespræmie 97
CAGCIB/CAGPIB 96
CACIB/CAPIB 95
CAC/CAP 93
EX1 90
EX2-EX3-EX4 89
EX 88
MG1 80
MG2-MG3-MG4 78
MG 76

2.7 Klubklasser
Den enkelte hovedklub kan efter eget valg afholde konkurrence i klubklasser.
Rammerne for disse klubklasser defineres af den enkelte hovedklub.

Ændret på Plenarforsamlingen i Nyborg 2023