Udstillingsklasser

5.1 Konkurrence i den rigtige klasse 
Klasseinddeling skal være i henhold til FIFe-regler.
Kattenes alder skal fremgå af dommersedlen.
Den anvendte standard, skal være den af FIFe anerkendte.
En kat kan kun konkurrere i den klasse, den tilhører.

5.2 Diplomer 
Flyttet til artikel 6.8.2

5.3 Konkurrence i kastratklasser 
Når en Champion, International Champion, Grand International Champion eller Supreme Champion er blevet neutraliseret, kan den, samtidig med at den beholder sin titel, kvalificere sig til titlerne Premier, International Premier, Grand International Premier eller Supreme Premier i kastrat klasserne.

5.4 De officielle udstillingsklasser 
Udstillingsarrangører skal overholde følgende officielle klasser:
I alle kategorier for klasserne 1 til 12 er disse underopdelt i race, variant og køn.

Klasse Klassens navn  Certifikat
1 Supreme Champion -
2 Supreme Premier -
3 Grand International Champion CACS
4 Grand International Premier CAPS
5 International Champion CAGCIB
6 International Premier CAGPIB
7 Champion CACIB
8 Premier CAPIB
9 Åben CAC
10 Kastrat CAP
11 Ungdyr (7 til 10 mdr.) -
12 Killing (4 til 7 mdr.) -
13a Noviceklasse -
13b Kontrolklasse -
13c Bedømmelsesklasse -
14 Huskatte -

Katte der konkurrerer i klasserne 1 til 12 kan konkurrerer om BIV jvf. artikel 4.8 og om Best In Show jvf. artikel 4.9 og 5.5.4.
Katte der konkurrerer i klasse 14 kan konkurrere om Best In Show huskat jvf. artikel 4.9.

Klasse 1: SUPREME CHAMPION
Denne klasse er åben for katte, som allerede har opnået titlen Supreme Champion. Katten får en bedømmelse med "Ærespræmie" og vil ikke længere blive klassificeret.

Klasse 2: SUPREME PREMIER
Denne klasse er åben for neutraliserede katte, som allerede har opnået titlen Supreme Premier.
Katten får en bedømmelse med "Ærespræmie" og vil ikke længere blive klassificeret.

Klasse 3: GRAND INTERNATIONAL CHAMPION
Denne klasse er åben for katte, som allerede har opnået titlen Grand International Champion. I denne klasse kan der uddeles CACS.

Klasse 4: GRAND INTERNATIONAL PREMIER
Denne klasse er åben for neutraliserede katte, som allerede har opnået titlen Grand International Premier. I denne klasse kan der uddeles CAPS.

Klasse 5: INTERNATIONAL CHAMPION
Denne klasse er åben for katte, som allerede har opnået titlen International Champion. I denne klasse kan der uddeles CAGCIB.

Klasse 6: INTERNATIONAL PREMIER
Denne klasse er åben for neutraliserede katte, som allerede har opnået titlen International Premier. I denne klasse kan der uddeles CAGPIB.

Klasse 7: CHAMPION
Denne klasse er åben for katte, som allerede har opnået titlen Champion. I denne klasse kan der uddeles CACIB.

Klasse 8: PREMIER
Denne klasse er åben for neutraliserede katte, som allerede har opnået titlen Premier. I denne klasse kan der uddeles CAPIB.

Klasse 9: ÅBEN
Denne klasse er åben for katte, som er 10 måneder gamle under udstillingen (se artikel 1.17.e og 3.1). I denne klasse kan der uddeles CAC.

Klasse 10: KASTRAT
Denne klasse er åben for neutraliserede katte, som er 10 måneder gamle under udstillingen (se artikel 1.17.e og 3.1). I denne klasse kan der uddeles CAP.

Klasse 11: UNGDYR 7-10 MÅNEDER
Denne klasse er åben for katte, som er 7 måneder, men endnu ikke 10 måneder gamle (se artikel 1.17.e og 3.1).

Klasse 12: KILLINGER 4-7 MÅNEDER
Denne klasse er åben for katte, som er 4 måneder gamle, men endnu ikke 7 måneder (se artikel 1.17.e og 3.1).

Klasse 13a: NOVICEKLASSE
En novice er en kat hvis forældre er ukendte eller en kat uden stamtavle.
En kat kan kun udstilles i novice-klassen:

 • På en International udstilling i dens eget land
 • I en alder af minimum 10 måneder
 • Som XLH/XSH * efterfulgt af EMS-koden for målracen i skarpe parenteser, og
 • Efter at være blevet kontrolleret af det Nationale FIFe-medlem med hensyn til FIFe’s avls- og Registreringsregler §9.2

I denne klasse bliver katten bedømt af 2 Internationale FIFe dommere, og dette kan finde sted inden de officielle bedømmelser påbegyndes. I ikke-europæiske lande kan denne kontrol også blive udført af:

 • To ikke-europæiske FIFe dommere eller
 • En International FIFe dommer sammen med en ikke-europæisk FIFe dommer

Dommerne skal være kvalificerede til at dømme i den aktuelle kategori
Dommerne skal informeres skriftligt af arrangøren om grunden til at katten udstilles i denne klasse.

Novicekatten skal opnå kvalifikationen "Excellent" (i forhold til målracens standard for godkendte racer), hhv. "I" (i forhold til den foreslåede standard for ikke-godkendte racer) for at kunne blive re-registreret som dens målrace (se FIFe’s Avls- & registreringsregler artikel 9.2.3)

Begge dommeres underskrift er påkrævet.

Efter at den krævede kvalifikation i klassen er opnået, kan katten udstilles i målracen. Det er op til udstillingens arrangør om dette kan ske på den samme udstilling, hvor kvalifikationen er opnået, før den officielle bedømmelse begynder.

Klasse 13b: KONTROLKLASSE
Kontrolklassen er til de racer, som er ved at blive udviklet eller katte som er et resultat af race krydsninger og hvor dette foregående er blevet tilladt af det nationale FIFe-medlem.

 • En kat kan kun udstilles i kontrol-klassen på en International udstilling i dens eget land
 • I en alder af minimum 4 måneder
 • Som XLH/XSH * efterfulgt af EMS-koden for målracen i skarpe parenteser, og
 • efter at være blevet kontrolleret af det Nationale FIFe-medlem med hensyn til FIFe’s avls- og Registreringsregler §9.

I denne klasse bliver katten bedømt af 2 Internationale FIFe dommere, og dette kan finde sted inden de officielle bedømmelser påbegyndes. I ikke-europæiske lande kan denne kontrol også blive udført af:

 • To ikke-europæiske FIFe dommere eller
 • En International FIFe dommer sammen med en ikke-europæisk FIFe dommer

Dommerne skal være kvalificerede til at dømme i den aktuelle kategori
Dommerne skal informeres skriftligt af arrangøren om grunden til at katten udstilles i denne klasse.

Katten får ikke en skriftlig bedømmelse, men skal opnå kvalifikationen "Excellent",(i forhold til målracens standard for godkendte racer), hhv. "I" (i forhold til den foreslåede standard for ikke-godkendte racer) for at kunne blive re-registreret i målracen, se FIFe’s Avls- & registreringsregler artikel 9.1.3)
Begge dommeres underskrift er påkrævet.
Efter at den krævede kvalifikation i klassen er opnået, kan katten udstilles i målracen. Det er op til udstillingens arrangør om dette kan ske på den samme udstilling, hvor kvalifikationen er opnået, før den officielle bedømmelse begynder.

Klasse 13c: BEDØMMELSESKLASSE
For at tilsikre en kats korrekte EMS-kode kan den fremstilles i Bedømmelsesklassen for at fastslå kattens korrekte farve eller andre karakteristika. Dette kan ske efter ønske fra det nationale FIFe medlem eller af udstilleren.
I denne klasse bliver katten fremstillet for to Internationale FIFe dommere og dette kan ske før den officielle bedømmelse begynder.

I ikke-europæiske lande kan denne kontrol også blive udført af:

 • To ikke-europæiske FIFe dommere eller
 • En International FIFe dommer sammen med en ikke-europæisk FIFe dommer

Dommerne skal være kvalificerede til at dømme i den aktuelle kategori

Katten får ikke en skriftlig bedømmelse, og hverken en kvalifikation eller klassifikation, men en bekræftelse af dens fulde EMS-kode, der skal være underskrevet af begge dommere.
Dommere kan ikke flytte en kat fra en race til en anden medmindre der er tale om en søskenderace eller der er tale om en administrativ fejl, som er fastslået af udstillingssekretariatet.

Klasse 14: HUSKATTE
Huskatte skal dømmes i overensstemmelse med FIFe-standarden (se den generelle del af standarderne).

5.5 Ikke-standard/ikke-godkendte/foreløbigt godkendte racer /Huskatte
5.5.1 Ikke-standard varieteter 
Katte som tilhører en ikke-standard varietet i en race skal opføres i kataloget og på dommersedlen som XLH * eller XSH * (se artikel 6.1 i FIFe’s Avls- & Registreringsregler)
* betyder yderligere information ifølge EMS-systemet dvs. små bogstaver for farve etc. XXX er EMS-koden for den oprindelige race.
På udstillinger betragtes ikke-standard varieteter som langhårs-/korthårsafkom (XLH/XSH: Se artikel 5.5.3

5.5.2 Ikke-godkendte varianter 
Katte, som ikke tilhører en fuldt anerkendt variant, skal opføres i kataloget og på dommersedlen under den relevante EMS-kode med tilføjelse af "x" i tilfælde af en ikke-godkendt variant.
F.eks.: PER x *, EXO x *, SBI x *, BSH x *, ABY x *, OSH x *.
* betyder yderligere information ifølge EMS-systemet dvs. små bogstaver for farve etc
De katte, hvis farvevarietet ikke er godkendt, vil blive opdelt i klasserne 9-12 alt efter race, varietet, køn og alder. I hver klasse vil de få en kvalifikation (Excellent, Meget God, God) og blive klassificeret (1, 2, 3, 4), men kan ikke få certifikat (CAC, CAP).
Disse katte kan ikke konkurrere om Best in Show. Disse katte kan dog konkurrere om et "Bedste ikke-anerkendt Varietet", men dette er en uofficiel titel og kan ikke tælle med til en DVM-titel, selv efter fuld anerkendelse af varieteten.

5.5.3 Ikke-godkendte racer (non * og XLH/XSH) 
Katte som tilhører en ikke-godkendt race skal opføres i kataloget og på dommersedlen under den relevante EMS-kode med tilføjelsen ”non” for at indikere en ikke-godkendt race (se artikel 8.1 i FIFe’s Avls- & Registreringsregler)

Hvis der ikke findes en race kode, skal en af følgende koder anvendes:

 • XLH * fulgt af den fulde betegnelse for racen i anførselstegn, hvis den udstillede kat er langhåret
 • XSH * fulgt af den fulde betegnelse for racen i anførselstegn, hvis den udstillede kat er korthåret

"*" repræsenterer yderligere information om katten i overenstemmelse med EMS systemet, fx lille bogstav for farve, etc.

Kattene vil blive underopdelt i klasserne 9 -12 alt efter race, køn og alder.

I hver klasse vil kattene kun blive klassificeret "I, II, III og IV" og kan ikke få en kvalifikation. Hvis klassen består af mere end 4 katte, vil øvrige opnå klassifikationen V (delt 5. plads)
Det gælder:

 • Ikke-anerkendte racer (* non) opført i FIFe’s Avls- & registreringsregler (artikel 8.1)
 • andre ikke-anderkendte langhårsracer / Langhårsafkom (XLH)
 • andre ikke-anderkendte korthårsracer/ Korthårsafkom (XSH)
 • Huskatte (HCL/HCS; klasse 14)

Arrangøren skal i god tid før udstillingen informere dommerne om hvilke ikke-anerkendte racer med foreløbige forkortelser (EMS-kode: * non) som dommerne skal dømme.

Med undtagelse af huskatte, som har sit eget Best In Show ifølge artikel 4.9, kan disse katte ikke konkurrere om Best In Show.
Disse katte kan konkurrere indbyrdes om en "Bedst i Ikke-anerkendt Varietet eller Race", men disse uofficielle titler kan ikke tælle med til en DVM- eller DSM titel, uanset om racen bliver fuldt anerkendt på et senere tidspunkt.

5.5.4 Foreløbigt godkendte varianter og racer 
Katte som tilhører en foreløbigt godkendt variant af en godkendt race eller til en foreløbigt godkendt race

 • vil blive underopdelt i klasserne 7-12 alt efter race, køn og alder
 • vil modtage en kvalifikation (Excellent, Meget God, God) og blive klassificeret (1,2,3,4).
 • kan kun udstilles uden for konkurrence, når de har opnået det sidste certifikat i klasse 7 eller 8 (CACIB eller CAPIB).
 • kan deltage i BIV udvælgelse
 • kan ikke nomineres til Best in Show eller modtage en Best in Show titel
 • kan også udstilles i klasse 13a (novicer) 13b (kontrol) eller 13c (farvebedømmelse), hvis relevant
 • foreløbigt godkendt racer kan deltage i et "Best of Preliminary recognised breed", men denne uofficielle titel kan aldrig tælle med i en DSM titel, heller ikke efter racens fulde godkendelse.

5.5.5 Huskatte

Huskatte:

 • underopdeles i klasse 14 efter EMS code (HCL eller HCS) og køn
 • bliver kun klassificeret som I, II, III eller IV i deres klasser, og modtager ikke en kvalifikation. Hvis det er en klasse med mere end 4 deltagere, bliver alle øvrige deltagere klassificeret som V (delt 5. plads).
 • kan ikke deltage i Best i Variant
 • har deres eget Best in Show jfr. §4.9 eller §2.8.

5.6 Tillægsklasser 

Den arrangerende klub kan indføre følgende klasser ifølge lokal sædvane f.eks.:

  klasse for "Par"
  klasse for "Avlshanner"
  klasse for "Grupper"
  klasse for "National opdrætsklasse"
  klasse for "Importerede katte"
  klasse for "Katterier"
  klasse for "Avlshunner og avlshanner
  klasse for "Veteraner"

Den arrangerende klub skal informere dommeren på forhånd, hvis han/hun skal dømme tillægsklasser.
I disse tillægsklasser vil kattene kun blive klassificeret "I, II, III og IV" og kan ikke få en kvalifikation. Hvis klassen består af mere end 4 katte, vil øvrige opnå klassifikationen V (delt 5. plads)