Avlsanbefalinger

Felis Danicas Avlsråd har udarbejdet en række anbefalinger, som stilles til rådighed  for alle opdrættere.
Anbefalingerne består af følgende:

  • Generelle avlsanbefalinger - gældende for alle racer.
  • Racespecifikke avlsanbefalinger.
  • Vejledning i udarbejdelse af avlsprogram.
  • Generel overblik over prævention.

I anbefalingerne vil der blive brugt følgende udtryk:

Regler: Disse er udarbejdet af FIFe og Felis Danica. Det forventes, at alle opdrættere kender reglerne og ved, at de skal overholdes.

Anbefalinger: Disse er udarbejdet af Avlsrådet, og er ment som vejledninger til opdrættere. Anbefalingerne kan med fordel følges, men de er ikke obligatoriske.

Generelle avlsanbefalinger:

De generelle avlsanbefalinger inkluderer FIFes og Felis Danicas regler vedr. avl på katte med defekter. Derudover inkluderer de Avlsrådets anbefalinger vedr. helbredsmæssige forhold, som ikke dækkes af FIFes og Felis Danicas regler.

I nedenstående link kan man danne sig et hurtigt overblik over de generelle avlsanbefalinger

I nedenstående link kan man få en grundigere forklaring af baggrunden for FIFes og Felis Danicas regler (avlsrestriktioner) samt Avlsrådets anbefalinger:

Racespecifikke avlsanbefalinger:

De racespecifikke anbefalinger er udarbejdet i et samarbejde mellem avlsrådet og den relevante specialklub. Anbefalingerne omfatter de udfordringer, som er særligt udprægede for en enkelt race. I visse tilfælde kan enkelte af de generelle anbefalinger også indgå som en racespecifik anbefaling, hvis racen er mere end gennemsnitligt udfordret på netop det område.

Efterhånden som avlsanbefalinger udarbejdes for de racer, som er godkendt af FIFe og Felis Danica, og som opdrættes i Danmark, vil de blive offentliggjort på denne side.

Avlsprogram:

Vejledningen beskriver kravene til et avlsprogram, og hvordan Avlsrådet kan hjælpe opdrættere med at udarbejde og gennemføre det ønskede avlsprogram.

Generelt overblik over prævention:

Felis Danicas Avlsråd har udarbejder en oversigt over gængse præparater til at modvirke uønsket sexuel adfærd og drægtighed.