Open Doors

8.1 Udstilling i ikke-FIFe klubber

Slettet

8.2 Open doors

 1. Tillade ikke-FIFe medlemmer at deltage som udstillere på FIFe udstillinger og tillade individuelle FIFe medlemmer at udstille på ikke-FIFe udstillinger.
 2. Udstillere som tilhører enhver ikke-FIFe organisation kan tilmelde katte til FIFe udstillinger på følgende betingelser:
  1. Alle ikke-FIFe udstillere skal respektere alle FIFe regler og standarder.
  2. De kan kun tilmelde deres katte i klasserne 12, 11 samt 9 eller 10. Hvis de ønsker at tilmelde katte i højere klasser skal de være individuelle medlemmer af et FIFe medlem.
  3. Alle tilmeldinger fra ikke-FIFe udstillere skal indsendes som angivet af udstillingsarrangøren.
  4. Alle udstillingsgebyrer fra ikke-FIFe udstillere skal betales i overensstemmelse med instruktioner fra arrangøren af udstillingen.
 3. FIFe certifikater kan kun opnås på FIFe udstillinger og er de eneste certifikater der berettiger til at opnå en FIFe titel
 4. Slettet