Adgang til udstillinger

3.1 Registrering i hovedstambogen
Alle katte, tilmeldt til en udstilling, skal være registreret i hovedstambogen hos det FIFe medlem som ejeren af katten er medlem af, med undtagelse af:

  - Huskatte
  - Katte tilmeldt af udstillere som beskrevet i artikel 8.2.2

De følgende katte der endnu ikke er registreret i hovedstambogen, men hvis registrering er undervejs, kan udstilles:

  - Killinger (4 til 7 måneder)

3.2 Microchip 
Hvor det er muligt anbefales det at anvende microchipping som identifikation på udstillings- og avlskatte

3.3 Minimums alder 
Kattens skal være mindst 4 (fire) måneder på udstillingen. Denne regel gælder ved Internationale og Nationale udstillinger, Seminarer samt Special- og Propagandaudstillinger.

3.4 Adgang til udstillinger 
Katte skal have klippet kløerne inden de ankommer til udstillingshallen.
Følgende har ikke adgang til udstillinger:

 • Diegivende hunkatte
 • Drægtige hunkatte
 • Dværg katte
 • Katte, som har fået kløerne fjernet
 • Katte med deformiteter i fødderne eller benene (f.eks. poly- eller oligodactylisme)
 • Blinde katte
 • Døve katte
 • Katte med kuperede haler
 • Katte med kuperede ører
 • Ikke-neutraliserede huskatte ældre end 10 måneder
 • Tatoverede katte, med undtagelse når en tatovering bruges som en identifikationskode (se også Avls- & Registreringsreglernes §3.4)

Øvrige katte der tilhører den samme udstiller kan tillades adgang til udstillingen, set i lyset af §3.8

3.5 Hvide katte 
Hvide katte skal have en dyrlægeattest på, at de ikke er døve.

3.6 Konkurrence i henhold til fænotype 
Katten konkurrerer på udstillinger i overensstemmelse med deres fysiske udseende (fænotype)
Hvis den afviger fra kattens kendte genotype, skal ikke blot den kendte genotype, men også fænotypen fremgå af stamtavlen. Fænotypen skal være i overensstemmelse med beskrivelsen i EMS listen og skal skrives i parentes.

3.7 Aflåsning af bure 
Det er forbudt – og straffes med udelukkelse fra konkurrencen - at låse burene med hængelås og/eller flytte katten til et andet bur før bedømmelserne er færdige.

3.8 Tegn på sygdom i dyrlægekontrollen eller i løbet af udstillingen
Hvis den vagthavende dyrlæge under dyrlægekontrollen eller i løbet af udstillingen finder tegn på, at en kat er syg (f.eks. virus, bakterier, svampe eller parasitter), skal pågældende kat sammen med alle andre katte der tilhører samme udstiller, nægtes adgang til udstillingen eller straks fjernes fra udstillingen.

3.9 Fejl der medfører diskvalificering 
Flyttet til skema over fejl

3.10 Generelle fejl i alle racer 
Flyttet til skema over fejl