Indholdsfortegnelse

Neden for finder man en uofficiel oversættelse af FIFe’s udstillingssregler. Den officielle udgave kan findes på FIFe’s hjemmeside. Denne oversættelse er ment som en hjælp for de danske udstillere.

Nedenstående regler er gyldige fra 01. januar 2022:
BEMÆRK Siderne vil blive opdateret snarest muligt. Brug FIFes hjemmeside indtil da.

Kap. 1 Afholdelse af nationale og internationale udstillinger

1.1 Generelle forhold og begrænsninger
1.2 Anmodning om organisering af en udstilling
1.3 Udstillingsafgift
1.4 Afstand mellem udstillinger
1.5 Vilde katte, Munchkin og Scottish Fold
1.6 Internationale udstillinger
1.7 FIFe kokarde
1.8 Betingelser for en International udstilling
1.9 Betingelser for en national udstilling
1.10 Arrangørens ansvar
1.11 Sløjfer & kokarder
1.12 Betaling af udstillingsgebyr
1.13 Udstilling i udlandet
1.14 Kataloget
1.15 Katte opført i kataloget
1.16 Udstillingskatalog til FIFe-sekretariatet
1.17 Den arrangerende klubs ansvar vedr. udstillere og publikum

Kap. 2 Verdensudstilling og Winner Shows 

2.1 Ansøgning om verdensudstilling
2.2 Dato for verdensudstilling
2.3 Kvalifikation til verdensudstilling
2.4 Titlen verdensvinder
2.5 Restriktioner for udstillinger på samme dato som verdendsudstillingen
2.6 Winnershows
2.7 Specifikke regler for Verdensudstillinger og Winner Shows
2.8 Best In Show titler for huskatte

Kap. 3 Adgang til udstillinger 

3.1 Registrering i LO eller RIEX
3.2 Microchip
3.3 Minimums alder
3.4 Adgang til udstillinger
3.5 Hvide katte
3.6 Konkurrence i henhold til fænotype
3.7 Aflåsning af bure
3.8 Tegn på sygdom under udstillingen
3.9 Fejl der medfører diskvalificering
3.10 Generelle fejl i alle racer

Kap. 4 Titler og certifikater 

4.1 Titler og certifikater
4.1.1 Forkortelser af titler
4.1.2 Forkortelser af certifikater
4.2. Opnåelse af titlen Champion eller Premier
4.3 Opnåelse af titlen International Champion eller International Premier
4.4 Opnåelse af titlen Grand International Champion eller Grand International Premier
4.5 Opnåelse af titlen Supreme Champion eller Supreme Premier
4.6 Godkendelse af titler
4.7 Oprykning til en højere klasse
4.8 Best in Variety (BIV)
4.9 Nominering til Best in Show (NOM) og Best In Show (BIS)
4.9.1 Nominering til Best In Show
4.9.2 Forbehold for nominering til Best In Show
4.9.3 Best In Show
4.9.4 Breed Best In Show
4.9.5 Best In Show på udstillinger for en race
4.9.6 Betingelser for Best In Show
4.9.7 Afstemning under Best In Show
4.10 BIV, NOM og BIS på resultatlisten
4.11 Kastraters deltagelse i BIV og BIS
4.12 World Winner
4.13 Distinguished Merit (DM)
4.14 Distinguished Show Merit (DSM)
4.15 Junior Winner (JW)
4.16 Distinguished Variety Merit (DVM)
4.17 National Winner (NW)
4.18 Distinguished Senior Winner (DSW)

Kap. 5 Udstillingsklasser

5.1 Konkurrence i den rigtige klasse
5.2 Diplomer
5.3 Konkurrence i kastratklasser
5.4 De officielle udstillingsklasser
5.5 Ikke-standard/ikke-godkendte/foreløbigt godkendte racer
5.5.1 Ikke-standard varieteter
5.5.2 Ikke-godkendte varieteter
5.5.3 Ikke-godkendte racer og huskatte
5.5.4 Foreløbigt godkendte racer
5.6 Tillægsklasser

Kap. 6 Dommere, stewarder og bedømmelse 

6.1 Dommere
6.1.1 FIFe dommere
6.1.2 Ikke FIFe dommere
6.1.3 Antal katte der kan bedømmes
6.1.4 Dommerelever
6.1.5 Parallelbedømmelse
6.1.6 Praktisk dommereksamen
6.1.7 Udstilling af katte som fungerende dommer eller som dommerelev
6.1.8 Forbud mod at besidde et udstillingskatalog under bedømmelserne
6.1.9 Godtgørelse af udgifter og dommergebyr
6.2 Stewarder
6.2.1 Stewardens opgaver
6.2.2 Assistance fra stewarder
6.2.3 Stewardcertifikater
6.2.4 Uddannelse af stewarder
6.3 Udeblevne katte
6.4 Vurdering af den udstillede kats kondition i forhold til kattens alder
6.5 Flytning af en udstillet kat under bedømmelsen
6.6 Ingen bedømmelse foran burene
6.7 Dommerringen
6.7.1 Adgang til dommerringen
6.7.2 Præsentationsprocedure
6.7.3 Slettet
6.8 Dommersedlen
6.8.1 Layout og sprog
6.8.2 Diplomer og uddeling af bedømmelser
6.9 Kvalificering og klassifikation
6.10 Kontrasignatur
6.11 Tilbageholdelse af certifikater
6.12 Diskvalificering
6.13 Dommerens afgørelser

Kap. 7 Ansvar og udelukkelse 

7.1 Overholdelse af udstillingsregler
7.2 Udstilling i lande uden FIFe-medlem
7.3 Rygning-forbudt-reglen
7.4 Overtrædelse af reglerne
7.5 Udstillingskommissionens undersøgelse

Kap. 8 Open Doors 

8.1. Udstilling i ikke-FIFe klubber
8.2 Open doors

Appendix 1-11 

Tabel: Diskvalificerende & generelle fejl

Tabel: BIV muligheder

Tabel over udstillingskategorier