Indholdsfortegnelse

Neden for finder man en uofficiel oversættelse af FIFe´s avls- & registreringssregler. Den officielle udgave kan findes på FIFe´s hjemmeside.
Denne oversættelse er ment som en hjælp til de danske opdrættere.

Nedenstående regler er gyldige fra 01. januar 2022

Kap. 1 Generelt

Kap. 2 Dyrehold og omgivelser
2.1 Generel omsorg
2.2 Opholdsrum
2.2.1 Generelle forhold
2.2.2 Adskilte opholdsrum
2.3 Overdragelse af katte
2.3.1 Aftaler
2.3.2 Forbud mod dyrebutikker og forskningsfaciliteter
2.3.3 Killinger
2.4 Avlshanner
2.5 Avlshunner

Kap. 3 Regler for opdræt
3.1 Generelt
3.2 Avlshanner
3.3 Avlshunner
3.4 Microchip og tatovering
3.5 Genetiske sygdomme og tests
3.5.1 Testprogrammer
3.5.2 Genetiske sygdomme
3.6 Katte ikke tilladt i avl
3.6.1 “Vilde” katte eller nye racer baseret på “vilde” katteracer
3.6.2 Katte der lider af (pseudo-)achondroplasia eller osteochondrodysplasia
3.6.3 Katte med medfødte abnormaliteter
3.6.4 Hvide katte

Kap. 4 Stambogen
4.1 Definition af stambog og stamtavle
4.2. Beskrivelse af Stambogen "LO" (Livre d’Origine)
4.3 Beskrivelse af eksperimentalstambogen "RIEX" (Registre Initial et Experimental)
4.4 Overførsel fra RIEX til LO registeret
4.5 Stamtavle
4.6 Overførsel og import
4.6.1 Import fra andet FIFe-medlem
4.6.2 Overførsel af stamtavle fra ikke-FIFe organisationer
4.6.3 Importeret kats oprindelige navn skal bibeholdes

Kap. 5 Registreringsregler 
5.1 Registrering af katte
5.1.1 Generelle principper
5.1.2 Specielle koder for registrering
5.1.2.1 Brug af paranteser og deres betydning
5.1.2.2 Racespecifikke modifikatorer
5.1.2.3 Fortyndingsmodifikator ("m")
5.1.3 Registreringsnummer
5.2 Registrering af et stamnavn
5.2.1 FIFe bogen over stamnavne (BCN - FIFe Book of Cattery Names)
5.2.2 Stamnavnet
5.2.3 Ansøgning om et FIFe stamnavn
5.2.4 Anvendelse af et stamnavn
5.2.5 Ændring af et stamnavn
5.2.6 Sletning af et stamnavn
5.3 Registrering af titler
5.3.1 Fortegnelse over FIFe titler
5.3.2 Distinguished Merit (DM)

Kap. 6 Regler for godkendte racer
6.1 Liste over godkendte racer
6.1.1 Søskenderacer
6.1.2 Ren avl
6.1.3 Specielle restriktioner og registreringsregler for visse racer
6.2 ACL/ACS (American Curl Langhår og Korthår)
6.3 BEN (Bengal)
6.4 BRI (Britisk korthår)
6.5 BUR (Burmeser)
6.6 DSP (Don Sphynx)
6.7 EUR (Europé)
6.8 JBS (Japanese Bobtail korthår)
6.9 KBL/KBS (Kurilean Bobtail Langhår og Korthår)
6.10 KOR (Korat)
6.11 LPL/LPS (LaPerm Langhår og Korthår)
6.12 MAN/CYM (Manx og Cymric)
6.13 MAU (Egyptisk Mau)
6.14 MCO (Maine Coon)
6.15 NEM (Neva Masquerade)
6.16 NFO (Norsk Skovkat)
6.17 OCI (Ocicat)
6.18 PEB (Peterbald)
6.19 RAG (Ragdoll)
6.20 RUS (Russian Blue)
6.21 SIA/BAL (Siameser og Balineser)
6.22 SIB (Sibirer)
6.23 SIN (Singapura)
6.24 SOK (Sokoke)
6.25 SPH (Sphynx)
6.26 TUA (Tyrkisk Angora)
6.27 TUV (Tyrkisk Van)

Kap. 7 Registreringsregler for foreløbigt godkendte racer
7.1 Liste over foreløbigt godkendte racer

Kap. 8 Registrering af ikke-godkendte racer med foreløbige forkortelser
8.1. Liste over ikke-godkendte racer med foreløbige forkortelser
8.2 Opdræt med ikke-godkendt racer med en foreløbig forkortelse
8.3 JBL non (Japanese Bobtail langhår)
8.4 NEB non (Nebelung)
8.5 TGR non (Toyger)

Kap. 9 Regler for ikke godkendt langhår/korthår (XLH/XSH)
9.1 Katte som er resultat af racekrydsninger
9.1.1 Definition
9.1.2 Registrering som XLH */XSH * med en målrace
9.1.3 Re-registrering til målracen
9.2 Novicer
9.2.1 Definition
9.2.2 Registrering som XLH */XSH *
9.2.3 Re-registrering som XLH */XSH * med en målrace

Kap. 10 Godkendelse af nye racer
10.1 Definition af en ny race
10.2 Godkendelse af en ny race
10.2.1 Trin 1 - Etablering af et Breed Council for den nye race
10.2.2 Trin 2 - Forberedelse af en foreløbig godkendelse af den nye race
10.2.3 Trin 3 - Forslag til en foreløbig godkendelse af den nye race
10.2.4 Trin 4 - Den foreløbige godkendelsesfase af den nye race
10.2.5 Trin 5 - Forslag til fuld godkendelse af den nye race

Kap. 11 Godkendelse af nye varianter
11.1 Definition af en ny varietet
11.2 Godkendelse af en ny varietet
11.2.1 Trin 1 - Etablering af et Breed Council for racen som den nye variant tilhører
11.2.2 Trin 2 - Forberedelse af en foreløbig godkendelse af den nye variant
11.2.3 Trin 3 - Forslag til en foreløbig godkendelse af den nye varietet
11.2.4 Trin 4 - Den foreløbige godkendelsesfase af den nye varietet
11.2.5 Trin 5 - Forslag til fuld godkendelse af den nye varietet

Appendix I – Genetiske tests

Appendix II – Helbredsundersøgelser

Appendix III - Undtagelser fra stamnavnsreglerne