Generel information

Abonnement
KatteMagasinet udgives som et online magasin, der kan læses via Felis Danicas hjemmeside.
Medlemmer af Felis Danicas hovedklubber kan gennem deres klub bestille et trykt eksemplar af bladet tilsendt.

Ønsker du at tegne et særskilt abonnement, kan dette gøres ved henvendelse til Felis Danicas kasserer, kasserer@felisdanica.dk.

Deadlines for artikler 2020:

Blad Deadline
01 2023 8. marts, 2023
02 2023 31. juni, 2023
03 2023 8. november, 2023

Topkatte
Billeder og info sendes til kattemagasinet@felisdanica.dk

Artikler og debatindlæg
Sendes til: kattemagasinet@felisdanica.dk

Fotos
Billeder, som sendes til KatteMagasinet, skal være digitale billeder. Lad billederne være uredigerede og i højest mulig opløsning. Så opnås det bedste resultat ved trykning. Husk at oplyse kattens EMS kode samt navn og ejer. Billeder sendes til: kattemagasinet@felisdanica.dk

KatteMagasinet har ret til at anvende tilsendt materiale tidsubegrænset, på alle måder og i alle nuværende som kommende udgivelser, herunder også i forbindelse med markedsføring af bladet og Felis Danica.

Når billeder sendes til KatteMagasinet, forventes det, at afsender besidder rettighederne til det sendte. Det er afsenders pligt at sikre sig de fornødne rettigheder til at offentliggøre materialet.  Eventuelle erstatningskrav rettet mod KatteMagasinet vil blive videresendt til den enkelte person, der måtte have krænket 3. parts rettigheder.

Det er alene KatteMagasinet, der afgør, om det tilsendte materiale anvendes eller ej. Billeder, der bringes i forbindelse med artikler, har som udgangspunkt ikke relation til den pågældende artikel, med mindre andet er angivet.

Det er alene KatteMagasinet, der afgør, om det tilsendte materiale anvendes eller ej.