Obligatoriske tests for visse racer

For racer, hvor der ifølge FIFes Breeding and Registration Rules, er fastlagt obligatorisk test for specifikke sygdomme – fx DNA test – gælder følgende:

  • Laboratorie-certifikat, påført kattens ID-nr (øremærke eller chip) registreres hos Felis Danica via FDkat.
  • Testresultaterne noteres i stamtavlen og kan ses på FDkat.
  • Afkom efter testede forældre, hvor begge forældre er testet ”ikke-bærer” af den pågældende mutation, registreres som testede med resultatet ”ikke-bærer”.
  • Afkom efter testede forældre, hvor en eller begge forældre er testet som bærer af den pågældende mutation, skal testes før anvendelse i avl.

Vejledning

Felis Danica har alene fokus på selve testresultatet.
Det er op til kattens ejer at vurdere hvor og hvordan testen skal udføres.

Testresultater, der vedrører ikke-obligatoriske tests, kan frit registreres af kattens ejer i FDkat.