Registrering af ikke-godkendte racer med foreløbige forkortelser

8.1 Liste over ikke-godkendte racer med foreløbige forkortelser

Til registreringsformål anvendes nedenstående liste over forkortelser:

MBT non *Me-kong Bobtail---

EMS kode Race Søster-race Bemærkning
 ABL non * American Bobtail langhår ABS non
 ABS non * American Bobtail korthår ABL non
 ALH non * Asian langhår ASH non  En del af en gruppe omfattende Asian Tabby, Burmilla og Bombay.
Kun anerkendt i GCCF
 ASH non * Asian korthår ALH non  En del af en gruppe omfattende Asian Tabby, Burmilla og Bombay.
Kun anerkendt i GCCF
 AMS non * American korthår ---
 AMW non * American Wirehair ---
 AUM non * Australian Mist ---
 BRX non * Bohemian Rex ---
 JBL non * Japanese Bobtail Longhair JBS(->§6.1)
 NEB non * Nebelung RUS(->§6.1) ---
 RGM non * RagaMuffin ---
 TGR non Toyger ---
 TIF non Tiffanie BML(->§6.1)
 TOL non * Tonkanese langhår TOS non
 TOS non * Tonkanese korthår TOL non

* indikerer yderligere oplysninger i overensstemmelse med EMS-systemet, dvs. farveangivelse med små bogstaver etc.

Katte, der tilhører ikke-anerkendte racer, som ikke er med i ovenstående liste, skal registreres som:

  • XLH* efterfulgt af racenavnet i parentes, skrevet fuldt ud, når det gælder langhårede racer.
  • XSH* efterfulgt af racenavnet i parentes, skrevet fuldt ud, når det gælder korthårede racer.

* betyder yderligere information i overensstemmelse med EMS systemet: dvs lille bogstav for farve, mm.

Listen over ikke-godkendte racer med foreløbige forkortelser vedligeholdes og opdateres af FIFe’s bestyrelse, efter indstilling og anbefaling fra Avls- & registreringskommission.
Fra 01.01.2012 er de foreløbige forkortelser for Scottish Fold (”SFL non” og ”SFS non”) fjernet fra listen i §8.1 og kan ikke genskabes.

8.2 Avl med ikke-anerkendte racer

Det nationale FIFe-medlem skal give tilladelse før parring af en ikke-godkendt race med en midlertidig forkortelse finder sted. Undtaget hvis andet er nævnt i kapitel 8.
Ansøgningen om en sådan parring skal som minimum indeholde information om racen, et fuldt avlsprogram, den påtænkte standard og pointskala sammen med filosofien bag racen.
Tilladelsen for avlsprogrammet kan være for et specifikt antal generationer (1, 2, 3 eller flere) eller for et uspecificeret antal generationer indtil foreløbig godkendelse er opnået.
Hvis det nationale FIFe medlem har givet tilladelse, skal afkom fra en sådan parring registeres i RIEX.

8.3 JBL non (Japanese Bobtail Longhair)

Sølv, shaded, shell, golden, ticked tabby og pointed (dvs EMS koderne s, y, 11, 12, 25, 31, 32, og 33) er ikke tilladt i Japanese Bobtail Longhair, og skal registreres som XLH* <JBL non>.

8.4 NEB non (Nebelung)

Når man opdrætter Nebelung gælder:

  • kun blåt langhåret afkom efter blå forældre kan registreres som Nebelung (NEB non)
  • langhåret afkom i en anden variant end blå skal registreres som XLH <NEB non>.

8.5 TGR non (Toyger)

Kun "TGR non" uden nogen anden race i stamtavlen (dvs de 4 forudgående generationer før katten) kan registreres som "TGR non".

Den eneste variant, der er tilladt, er sort makreltabby og ingen yderligere EMS kode kan anvendes.

Udkrydsninger til andre racer - hvad enten de er godkendte eller ikke godkendte - er ikke tilladt.