Regler for ikke godkendte langhår/korthår (XLH/XSH)

9.1 Katte som er et resultat af racekrydsninger

9.1.1 Definition 

En racekrydsning betragtes som resultatet af en parring mellem:

 • To individuelt godkendte racer (som listet i artikel 6.1 og 7.1)
 • To ikke-godkendte racer med midlertidige forkortelser (som listet i artikel 8.1)
 • To ikke-godkendte racer, f.eks. XLH *, XSH *, XLH * (målrace), XSH * (målrace)
 • En godkendt race og en ikke-godkendt race med midlertidig forkortelse
 • En godkendt race og en ikke-godkendt race
 • En ikke-godkendt race og en ikke-godkendt race med midlertidig forkortelse

Race krydsninger kan kun finde sted hvis det nationale FIFe medlem har givet tilladelse. Tilladelsen til et avlsprogram kan være for et specifikt antal generationer (1, 2, 3 eller flere) eller for en uspecificeret periode indtil målracens standard er opnået.
Ansøgning om racekrydsning skal som minimum indeholde information om målracen, formålet med racekrydsningen, et fuldt avlsprogram og avlsplaner, samt – når der er tale om en ikke godkendt race – en foreløbig standard for racen.

For at opnå re-registrering i mål-racen, kan en eller flere katte der indgår i et avlsprogram udstilles i kontrol-klassen (klasse 13b, ->§9.1.3) i en hver generation.

Katte i F1-generationen fra et individuelt godkendt udkrydsning kan ikke fremstilles i klasse 13b til re-registrering. Dette gælder ikke for racer med tilladte udkrydsninger : PEB og SRL/SRS (->§6.)

Det er det nationale FIFe medlems ansvar at kontrollere og bekræfte at alle forudsætninger fastlagt i §9 er opfyldt før det tillades katte at blive fremstillet i kontrol-klassen (klasse 13b).

Reglerne der nævnes i artikel 9.1 gælder ikke for parringer mellem søskende racer, hvis afkom skal registreres direkte i hovedstambogen som beskrevet i artikel 4.1 og artikel 4.2

9.1.2 Registrering som XLH */XSH * med en målrace 

Katte som er et resultat af en racekrydsning mellem to racer skal registreres i RIEX registeret (se artikel 4.3)
Disse katte skal registreres enten som langhårs- eller som korthårsafkom med en målrace:

 • XLH * (EMS-kode for målracen)
  og beskrevet som ”Ikke godkendt Langhår” + beskrivelsen for farve, mønster etc ifølge EMS-systemet.
 • XSH * (EMS-kode for målracen)
  og beskrevet som ”Ikke godkendt korthår” + beskrivelsen for farve, mønster etc ifølge EMS-systemet.

(* indikerer yderligere oplysninger i overensstemmelse med EMS-systemet, dvs. farveangivelse med små bogstaver etc.)

Tilføjelsen ”(EMS-kode for målracen)” må kun bruges for afkom efter to katte der indgår i et avlsprogram som nævnt i artikel 9.1.1. Afkom af tilfældige parringer eller racekryds-parringer uden forudgående tilladelse fra FIFe-medlemmet skal registreres som XSH * eller XLH * uden angivelse af målrace.

9.1.3 Re-registrering i målracen 

En kat med tilføjelsen ”(EMS-kode for målracen)” kan blive re-registreret til dens tilsvarende godkendte race, når ét af følgende krav er opfyldt:

 • 1.
 1. At katten i en alder af mindst 4 måneder udstilles på en international udstilling i "Kontrolklassen" (klasse 13b) og
 2. At katten bliver bedømt i overensstemmelse med udstillingsreglernes §5.4 af mindst to internationale FIFe dommere på en international FIFe udstilling, hvor begge dommere af FIFe-medlemmet skriftligt er blevet gjort bekendt med hvorfor katten præsenteres i denne klasse og
 3. Opnår kvalifikationen "Excellent" (for godkendte racer) i forhold til standarden for målracen, respektive "I" (for ikke-godkendte racer) i forhold til den foreslåede standard (se kapitel 8) fra begge dommere

eller

 • 2.
 1. At katten i en alder af mindst 3 måneder bliver bedømt i overensstemmelse med udstillingsreglernes §5.4, men uden for udstillingshallen, af mindst to internationale FIFe dommere, som af af FIFe-medlemmet skriftligt er blevet gjort bekendt med hvorfor katten præsenteres og
 2. Opnår kvalifikationen "Excellent" (for godkendte racer) i forhold til standarden for målracen, respektive "I" (for ikke-godkendte racer) i forhold til den foreslåede standard (se kapitel 8) fra begge dommere

Re-registrering skal markeres i RIEX-registeret og på stamtavlen ved at tilføje (RR) efter stambogsnummeret.

9.1.4 Særlige EMS-koder for registrering af XLH/XSH hos bestemte målracer

For at kunne registrere katte korrekt, der er resultatet af et racekryds mellem katte som allerede har en målrace, kan følgende EMS-koder benyttes for at angive målracen:

EMS-Kode Udseende Gælder Kun For Målrace
XLH/XSH * 81 Langhåret DSP, PEB, SPH
XLH/XSH * 82 Korthåret DSP, PEB, SPH
XLH/XSH * 83 Brush DSP, PEB
XLH/XSH * 84 Glat CRX, DRX, GRX, LPL/LPS, SRL/SRS

Registrerings eksempler:

XSH n (SPH) ikke-anerkendt hårløs sort (Målrace: Sphynx)
XSH n 82 (SPH) ikke-anerkendt korthåret sort (Målrace: Sphynx)
XSH n (DRX) ikke-anerkendt korthåret sort (Målrace: Devon Rex)
XSH n 84 (DRX) ikke-anerkendt korthåret glatpelset sort (Målrace: Devon Rex)

9.2 Novicer 

9.2.1 Definition 

Novicer er katte hvor forældrene er ukendte eller for katte uden en stamtavle (se også under paragrafferne for BEN, KBL/KBS, KOR, MAU, MCO, NEM, SIB og SOK og THA i kapitel 6)

9.2.2 Registrering som XLH */XSH * med en målrace

Når FIFe medlemmet har givet tilladelse til registreringen, skal novicer registreres med en målrace i RIEX-registeret som:

 • XLH * (EMS-kode for målracen)
  og beskrevet som ”Ikke godkendt Langhår” + beskrivelsen for farve, mønster etc ifølge EMS-systemet.
 • XSH * (EMS-kode for målracen)
  og beskrevet som ”Ikke godkendt korthår” + beskrivelsen for farve, mønster etc ifølge EMS-systemet.

* indikerer yderligere oplysninger i overensstemmelse med EMS-systemet, dvs. farveangivelse med små bogstaver etc.
Novicer som er registreret med en målrace kan kun anvendes i et avlsprogram (for målracen) som er godkendt af FIFe medlemmet

9.2.3 Re-registrering i målracen

Novicer med angivelse af en målrace, som beskrevet i §9.2.2, skal re-registreres som målracen i RIEX-registeret, efter at have opfyldt nedenstående krav:

 1. At katten bedømmes i overensstemmelse med udstillingsreglernes §5.4 af mindst 2 FIFe dommere, som begge af FIFe-medlemmet på skrift er bekendtgjort med hvorfor katten præsenteres i denne klasse
 2. At katten i en alder af mindst 10 måneder udstilles på en international udstilling i "Noviceklassen" (klasse 13a; bemærk: En kat kan kun udstilles en (1) gang i novice-klassen)
 3. Opnår kvalifikationen "Excellent" (for godkendte racer) i forhold til standarden for målracen, respektive "I" (for ikke-godkendte racer) i forhold til den foreslåede standard (se kapitel 8) fra begge dommere.

Efter at have opfyldt disse krav kan en novice udstilles i målracen.

Re-registrering i målracen skal markeres i RIEX-registeret og på stamtavlen ved at tilføje ”(RR)” efter registreringsnummeret. Novicer, der re-registreres i mål-racen kan kun bruges i et avlsprogram (for mål-racen) som er godkendt af FIFe medlemmet.
Novicer re-registreret i målracen kan kun anvendes i et avlsprogram (for målracen) som er godkendt af FIFe medlemmet.