Hvad skal jeg huske hvis jeg låner en hankat?

Generelt om hankatte og stamtavler:

 • Alle kuld skal registreres i FDkat, og forudsætningen for at et kuld kan registreres er, at hankatten er registreret i FDkat.
 • Hvis hankatten ejes af et medlem af en af Felis Danicas hovedklubber, skal han være registreret med et FD LO/RX stambogsnummer.
  • Hankatteejer skal sikre sig, at hankatten er registreret før eventuelle kuld skal registreres.
  • Hankatteejer skal ligeledes sikre sig, at alle relevante attester på hankatten bliver registreret.
 • Hvis hankatten er registreret i et andet forbund, bliver han registreret i FDkat med det stambogsnummer, som er gældende i det forbund, hvor han er registreret.
  • Hunkatteejer er ansvarlig for at sørge for, at hankatten bliver registreret, før kuldregistreringen skal finde sted.
  • Hunkatteejer skal, før parringen finder sted sikre sig, at hankattens stamtavle kan godkendes i Felis Danica - der gælder samme regler som ved import af katte, og lige som ved import kan Felis Danicas avlsråd hjælpe med at kontrollere stamtavlen.
  • Hunkatteejer er ligeledes ansvarlig for at sørge for, at nødvendige attester på hankatten er registreret, før kuldet bliver registreret, eller senest før stamtavler skal udskrives.

Felis Danica accepterer ikke:

 • Kopier af stamtavler fra hjemmesider
 • Oplysninger fra Pawpeds og lign. databaser på Internettet
 • Mails og breve fra opdrættere, der indeholder manglende stambogsnumre, farvekoder etc.

Husk også:

En kat kan sagtens op- og nedgraderes fra LO-register til/fra RIEX-register afhængigt af de danske registreringsregler, så en LO-kat kan blive til en RIEX-kat, når den kommer ind i den danske hovedstambog og også omvendt! Dette kan derfor medføre at evt. killinger bliver registreret i RIEX, selvom hankattens stamtavle indikerer, at han er registreret i LO i eget forbund.

Nødvendige attester

 • Alle katte ejet af medlemmer af en af Felis Danicas hovedklubber skal, for at kunne anvendes i avl, have en FD Sundhedsattest uden anmærkninger (eller i hvert fald uden anmærkninger af en sådan karakter, at katten ikke kan anvendes i avl iflg. FIFes Avls- og Registreringsregler).
 • Alle katte, der er registreret i FIFe, skal være ID-mærket, og ID-mærkningen skal registreres, før kuld kan registreres.
 • Hvide katte, der ikke har FD Sundhedsattest, skal have registreret høreattest.
 • Hankatte, der er ejet af medlemmer af klubber i andre forbund end Felis Danica, skal have registreret kryptorchid- og navlebrok attest. FD Sundhedsattest er ikke påkrævet, men vil naturligvis være velkommen.
 • Racespecifikke krav til attester skal være opfyldt.