Hjælp til løsning af uoverensstemmelser mellem medlemmer af Felis Danicas hovedklubber.

Formålet med mæglerne er at minimere, begrænse og løse konflikter mellem medlemmer af Felis Danicas hovedklubber.

Man kan henvende sig til mæglerordningen, hvis man befinder sig i en udfordring med en modpart, som ikke kan løse sig selv. Man kan også henvende sig til mæglerordningen som enkelt person og søge råd og vejledning.

Et forløb planlægges og gennemføres med bistand af en objektiv/upartisk mægler. Mæglerforløbet kan været med til at genskabe en konstruktiv dialog parterne imellem. Mæglernes rolle er at guide parterne til selv at finde brugbare løsninger.

For at der kan etableres et forløb, er det en forudsætning, at begge parter er enige om at benytte mæglerordningen.

Løsninger skal alene søges på baggrund af hvad parterne kan nå til enighed om. Det er vigtigt, at der er fokus på, at der ikke skal være en taber og vinder, men at dialog og fælles forståelse for hinandens synspunkter er vejen frem, selvom man ikke altid kan være enige. 

Lykkes en mægling nedskrives de indgåede aftalerne mellem parterne på forpligtende aftalepapir.

Forløbet kan altid afbrydes af alle parter, og er det mæglernes opfattelse, at én eller begge parter ikke er kompromissøgende, så stoppes forløbet, og der kan evt. henvises til andre instanser for løsningsmuligheder.

Uoverensstemmelser mellem opdrættere:

Felis Danicas medlemmer er, hvis der er tale om forbrugerkøb, forpligtede til at efterleve afgørelser truffet af Forbrugerklagenævnet, men denne mulighed foreligger ikke, når der er tale om handel mellem to opdrættere.

I stedet, har opdrættere mulighed for at henvende sig til mæglerordningen for at søge uvildig hjælp til at løse en eventuel uoverensstemmelse opstået i forbindelse med en aftale parterne imellem.

Mæglerne kan behandle uoverensstemmelser i forbindelse med erhvervskøb mellem to opdrættere. Det være sig pengebeløb og/eller tjenesteydelser i form af parringsaftaler, ammetjenesteaftaler, udstationeringsaftaler og andre former for aftaler vedrørende opdræt. 

Mæglerne behandler ikke sager, hvor der ikke er en form for værdi-udveksling og mæglerne skal dermed ikke involveres i sager, der er baseret på sladder, dårlig omtale og lignende. 

Mæglerordningen fungerer i praksis ved, at der tages kontakt til maegler@felisdanica.dk.

Derefter bliver der koblet en uvildig mægler på opgaven, og parterne prøver i fællesskab, om der kan udarbejdes en løsningsmodel.