Information
KatteMagasinet er de danske hovedklubbers medlemsblad. Bladet udkommer 4 gange om året.
Bladet er bindeleddet mellem de 3 hovedklubber og opdrætterne samt udstillerne. Bladet er fyldt med spændende artikler, reportager, informationer om regler & love,  og meget mere.

KatteMagasinet på nettet
KatteMagasinet udkommer i elektronisk form. Alle hovedklubmedlemmer får den elektroniske udgave som en del af deres medlemsskab.
Ønsker man at modtage en trykt udgave af KatteMagasinet, skal man rette henvendelse til sin hovedklub. Man skal tegne et forsendelsesabonnement på kr. 100,- for året.

Nærmere oplysninger fås hos de enkelte hovedklubber.