Hvad er reglerne for stamnavn?

Hvad er et stamnavn? 
Stamnavnet anvender man som opdrætter i FIFe ved registrering af sine killinger. Et stamnavn fungerer som varemærke for opdrættet og skal være unikt i FIFe. Stamnavnet må højst indeholde 18 karakterer eksklusive landekode.

Overvejelser om stamnavnet 
Inden du ansøger om dit stamnavn, er her et par gode råd og ideer:

 • Husk du/I skal have stamnavnet så længe du opdrætter i FIFe.
 • Der er registreret og godkendt ca. 50.000 stamnavne i FIFe, så navne som katteguden BASTET, Disney's ARISTOKAT og græske gudenavne er forlængst optaget.
 • Undgå at have et delt stamnavn. Det giver et uklart billede af, hvad der er stamnnavn og kattens navn.
 • Navne, der begynder med Blue og Silver, er også brugt op.
 • Har du et interessant/anderledes efternavn, så ville det være oplagt at bruge det.
 • Man kan også sammesætte familiens navne til et underfundigt og sjovt stamnavn.
 • Det kan være, at du bor eller har afholdt ferie på sted, som har et "godt" navn.
 • Alle stamnavne bliver indregistreret foran egennavnet på katten og evt. med DK først. -Fx. DK Fyn's Garfield.

Pr. 01. januar 2013 har det nationale FIFe medlem, dvs. Felis Danica kunne bestemme om der skal DK foran stamnavne eller ej, der bliver udstedt i Danmark.  Der er truffet national beslutning om, at Felis Danica bibeholder DK foran stamnavne godkendt efter 01.01.2013.

Har man et stamnavn registret før 01. januar 2013 med DK foran stamnavnet vil registreringen med DK foran stamnavnet fortsætte uændret.
Har man et stamnavn registreret før 01. januar 2013 uden DK foran stamnavnet vil registreringen uden DK foran stamnavnet fortsætte uændret.

Betaling 
Stamnavnet skal være betalt inden du sender ansøgningsskemaet.
Betalingen skal altid foregå til den hovedklub, du/I er medlem af. Husk at vedlægge KOPI af betalingen.

Ansøgningsskemaer skal sendes til klubbens ansvarlige for stamnavne.

Tidshorisont
Hvis dit forslag går igennem første gang, er ekspeditionstiden ca. 1 måned.

FIFes og Felis Danicas regler for stamnavne
Ønsker man at læse FIFe's fulde regelsæt for stamnavne, henvises der til Avls- & registreringsreglernes §5.2

Felis Danicas Nationale tilføjelser til FIFe's regler om stamnavn

 • En opdrætter, som er indehaver af et stamnavn, skal altid bruge stamnavnet ved registrering af kuld.
 • Stamnavnet er opdrætterens private og personlige ejendom og kan ikke overføres til andre. I tilfælde af separation/skilsmisse skal det umiddelbart meddeles Felis Danica, som videresender informationen til FIFe, om hvem der beholder stamnavnet.
 • Stamnavne i Felis Danica kan kun ansøges og anvendes som prefix (dvs. foran kattens navn).
 • Ansøgning om stamnavn skal sendes via egen klub til Felis Danica. Ansøgningen skal sendes på Felis Danica's officielle ansøgningsskema. Mindst tre (3) forslag skal medsendes i prioriteret rækkefølge.
 • Afgiften for stamnavn besluttes af Felis Danica's plenarforsamling.
 • Når FIFe har godkendt stamnavnet, meddeles dette Felis Danica, der sender et stamnavnsbevis, samt Felis Danica's og FIFe's stambogsføringsregler.
 • Hjemmeboende børn under 18 år kan ikke få selvstændigt stamnavn.