Felis Danicas avlsråd træffer fra tid til anden principielle beslutninger, der danner præcedens for lignende sager. De vigtigste beslutninger truffet i de sidste par år er:

Principbeslutning vedr racekryds med ikke godkendt farver (Overtrædelse af FIFe Avls- og registreringsregler § 6.1.2) (Besluttet 2022)

Killinger efter en parring, hvor en eller begge forældre har en ikke godkendt farve vil alle få RIEX stamtavle og pålagt avlsforbud.
Opdrætter kan ansøge om dispensation for ophævelse af avlsforbud på en individuel killing, såfremt killingen har en, for sin race, godkendt farve.

Med henhold til § 6.2.1 På opdrætterens anmodning kan undtagelser tillades af FIFe-medlemmet. I sådanne tilfælde er FIFe medlemmet ansvarlig for farvebestemmelsen af afkommet, kan avlsrådet kræve enten DNA test eller farvebedømmelse 13 c klasse inden avlsforbud kan ophæves.

Principbeslutning vedr utilsigtede parringer mellem 2 stambogsførte katte af forskellig race. (Besluttet i 2021)

Killinger efter en utilsigtet parring mellem 2 stambogsførte katte af forskellig race skal registreres som XSH/XLH RIEX stamtavle med avlsforbund.

Avlsforbuddet kan ikke ophæves.

Åbning af lukkede stamtavler ved manglende HCM scanning BSH/BLH (Besluttet 06-12-2022)

Hvis en BSH/BLH hankat ikke er scannet ”normal” for HCM inden parring, bliver alle killinger i det resulterende kuld pålagt avlsforbud, der ikke kan ophæves, jfr.  Felis Danicas præciseringer af FIFes Avls- og registreringsregler §2.3.6 Registrering af BSH/BLH kuld.

Såfremt hankatten efterfølgende scannes normal for HCM, kan opdrætter af kuldet, efter registrering og godkendelse af den pågældende attest, ansøge om dispensation fra avlsforbuddet for en individuel killing.

For at dispensationen kan gives, skal der for killingen fremlægges en FD Sundhedsattest uden anmærkninger.

Der udstedes også en advarsel gældende i 5 år foruden de lukkede stamtavler. Ved gentagelse pålægges der karantæne.