Obligatoriske og anbefalede helbredsundersøgelser før parring

Tillæg til FIFe’s Avls- & Registreringsregler, artikel 3.5.1 Test programmer som lister en oversigt over de kommercielt tilgængelige genetiske tests der er obligatoriske eller det anbefales at benytte før parring. Helbreds- & velfærdskommissionen (Health & Welfare Commission) har tilladelse til at opdatere listen når nye tests bliver tilgængelige.

 

Undersøgelse Bemærkning/Race  Obligatorisk 
BAER (Brainstem Auditory Evoked Response) test for døvhed Det er ikke tilladt at opdrætte med døve katte, (->§3.6)
Elektrokardiogram eller ultralydsundersøgelse for hjertesygdomme BLH/BSH, PER/EXO, MCO, NFO, RAG, SPH, SRL/SRS
Test for Felin Immunodificiency Virus (FIV) og Felin Leukæmi Virus (FeLV) Det anbefales at katte testes for FIV og FeLV før de anvendes i avl, og derefter med passende frekvens. Dette gælder ikke katte, der er vaccineret mod FIV og FeLV.
Helbredsundersøgelse  Hvis et helbredsproblem er almindeligt forekommende i en race, anbefales det at anmode en specialiseret dyrlæge på feltet om at undersøge katten før denne anvendes i avl
Øjenundersøgelse (PRA, Grå stær etc.) ABY/SOM, BAL/SIA, BEN, OCI, OLH/OSH, PEB, RUS
Normale testikler som er korrekt placeret Veterinært certifikat er obligatorisk for alle hankatte før disse anvendes i avl, (->§ 3.2)  X *)
Navlebrok Alle racer. Katte med navlebrok er ikke tilladt i avl (->§3.6)  X *)
Palpering, eller Røngten undersøgelse,  for Patella Luxation og/eller hofteledsdysplasi

ABY/SOM, BAL/SIA, BEN, BLH/BSH, DRX, EXO/PER, MCO, NFO, OLH/OSH

*) I Felis Danica dækkes disse 2 certifikater af FD Sundhedsattest (Stamtavleomslag eller den tilsvarende attest, som kan downloades her)

FIFe Health & Welfare Comission – opdateret d. 28.09.2021