Plenarforsamling 2023

Referat fra plenarforsamling 2023
Forslag til plenarforsamling 2023
Bemærk: beretninger fra formand, avlsråd, mentorråd og
mæglerordning indgår i referatet fra plenarforsamlingen.

Indkaldelse til Plenarforsamling 2023

Plenarforsamling 2022

Referat fra plenarforsamling 2022
Formandens beretning 2022
Forslag til plenarforsamling 2022
Indkaldelse til Plenarforsamling 2022
Avlsrådets beretning
Mentorrådets beretning
Mæglerordningens beretning

Plenarforsamling 2021

Formandens beretning
Mentorrådets beretning
Mæglerordningens beretning
Avlsrådets beretning
Referat af plenarforsamling 28-02-2021
Referat af plenarforsamling del 2 20-06-2021
Forslag til plenarforsamling 2021

Plenarforsamling 2020

Referat fra Plenarforsamling 2020
Indkaldelse til plenarforsamling 2020
Forslag til plenarforsamling 2020

Plenarforsamling 2019

Referat fra Ekstraordinær Plenarforsamling 2019
Indkaldelse til ekstraordinær plenarforsamling 2019

Referat ordinær plenarforsamling 2019
Indkaldelse til plenarforsamling 2019
Forslag til plenarforsamling 2019

Plenarforsamling 2018

Felis Danicas økonomi
Forslag til Plenarforsamling 2018
Indkaldelse til Plenarforsamling 2018
Referat 2018, incl. beretning fra Avlsråd, Mentorråd og Mæglerordning

Plenarforsamling 2017

Plenarforsamlingsreferat 2017
Formandens beretning 2017
Avlsrådets Årsberetning 2017
Mentorrådets årsberetning 2017
Mæglernes årsberetning 2017
Forslag til plenarforsamlingen 2017
Indkaldelse til Plenarforsamling 2017

Plenarforsamling 2016

Plenarforsamlingsreferat 2016
Formandens beretning 2016
Avlsrådets årsberetning 2016
Mentorrådets beretning 2016
Mæglernes årsberetning 2016
Plenarforsamlingen 2016 - forslag
Indkaldelse 2016

Plenarforsamling 2015

Plenarforsamlingen 2015 - referat incl. alle beretninger
Plenarforsamlingen 2015 - forslag
Indkaldelse 2015

Plenarforsamling 2014

Plenarforsamling 2014 - referat incl. formandens beretning
Avlsråd årsberetning 2014
Mentorråd årsberetning 2014 
Mæglerne årsberetning 2014 
Plenarforsamlingen 2014 - forslag 
Indkaldelse 2014

Plenarforsamling 2013

Plenarforsamlingen 2013 - referat
Plenarforsamlingen 2013 - forslag 
Indkaldelse 2013

Plenarforsamling 2012

Formanden beretning 2012
Avlsrådet årsrapport 2012
Mentorrådet årsrapport 2012
Indkaldelse 2012 
Plenarforsamling 2012 - forslag 
Referat 2012

Plenarforsamling 2011

Formand beretning 2011
Avlsråd årsrapport 2011
Mentorråd årsrapport 2011 
Indkaldelse 2011 
Plenarforsamling 2011 - forslag
Referat Plenarforsamlingen 2011

Ekstraordinær Plenarforsamling 2010

Ekstraordinær Plenarforsamling 2010 - forslag
Ekstraordinær Plenarforsamling 2010 - referat

Plenarforsamling 2010

Referat fra Plenarforsamlingen 2010
Formand beretning 2010 
Avlsråd årsrapport 2010
Mentorråd årsrapport 2010
Klagenævn årsrapport 2010
Indkaldelse/Dagsorden 2010
Forslag Plenarforsamling 2010

Plenarforsamling 2009

Referat fra Ekstraordinær Plenarforsamling 2009
Referat 2009 
Formandens beretning
Avlsrådets årsrapport 
Klagenævnets årsrapport
Forslag fra Katteklubben og JYRAK
Forslag fra Racekatten og JYRAK
Forslag fra DARAK 
Forslag fra Avlsråd samt standardændringen for German Rex
Forslag fra FU
Indkaldelse/dagsorden 

Plenarforsamling 2008

Referat 2008 
Indkaldelse 2008
Forslag 2008 

Plenarforsamling 2007

Referat 2007
Indkaldelse 2007
Forslag 2007

Plenarforsamling 2006

Referat 2006
Indkaldelse 2006 
Forslag 2006

Plenarforsamling 2005

Referat 2005