Felis Danicas daglige ledelse

Forretningsudvalget er Felis Danicas daglige ledelse, og består af Felis Danicas formand samt 2 repræsentanter fra hver af de tilknyttede hovedklubber. Der til kommer Felis Danicas kasserer, såfremt posten ikke varetages af en af klubbernes repræsentanter.

Arbejdet i forretningsudvalget er fastlagt i Forretningsorden for Felis Danicas Forretningsudvalg.

Forretningsudvalget har én deltidsansat medarbejder - Felis Danicas stambogsfører. Stambogsfører har ansvaret for Felis Danicas stambog, herunder kontrol af stambogsbestillinger og udfærdigelse af stambøger. Sammen med  Felis Danicas avlsråd arbejder stambogsfører for at sikre en høj kvalitet i registreringen af kattene, i overensstemmelse med FIFes og Felis Danicas stambogsføringsregler.

Hvem sidder i udvalget :

Formand
Bette Lind
Ørnebjergvej 63
3650 Ølstykke
Tlf.: 24 40 16 26 inden 21.00
formand@felisdanica.dk

Næstformand
Susanne Wehnert
Skolevænget 9, Ølsted
8723 Løsning
Tlf.: 75 62 61 09 inden 20.00
susanne.wehnert@felisdanica.dk

Sekretær
Inge Nord
Lyngby 4
9370 Hals
Tlf.: 20 49 05 61
inge.nord@felisdanica.dk/
sekretariat@felisdanica.dk

Vice-sekretær
Annette Søndergaard
Parkvej 29
4490 Jerslev
Tlf. 22 98 00 33
annette.soendergaard@felisdanica.dk

FU-medlemmer:
Susanne Høj Andersen
Hvidovregårds Allé 15
2650 Hvidovre
susanne.h.andersen@felisdanica.dk

Lisette Siigaard Henriksen
Rosenhøj 34 3.tv.
2650 Hvidovre
Tlf. 28 86 02 55
Lisette.siigaard.henriksen@felisdanica.dk

Beata Fröhlich
Højleddet 9, Dalby
4690 Haslev
Tlf.: 26462282
beata.frohlich@felisdanica.dk

Udenfor FU

Kasserer
René Baltzer Nielsen
kasserer@felisdanica.dk
rene.baltzer.nielsen@felisdanica.dk
Konto: 5343 - 0000246720