Ansvar og udelukkelse

7.1 Overholdelse af udstillingsregler 

Klubben, der organiserer udstillingen, er ansvarlig over for FIFe for overholdelse af Udstillingsreglerne. 

7.2 Udstilling i lande uden FIFe-medlem 

Certifikater opnået i lande, hvor der ikke er et FIFe-medlem, vil blive regnet for certifikat fra det organiserende FIFe-medlem 

7.3 Rygning-forbudt-reglen 

Rygning i udstillingshaller er strengt forbudt. Undtaget er de områder der er specielt beregnet hertil. 

7.4 Overtrædelse af reglerne 

FIFe-medlemmer skal underrette FIFe’s bestyrelse om ethvert på en udstilling forekommende brud på reglerne i en detaljeret og præcis rapport inden 2 måneder efter udstillingens afholdelse. 
FIFe’s bestyrelse træffer afgørelse i henhold til FIFe’s love. 

7.5 Udstillingskommissionens undersøgelse 

Alle sager, som ikke fremgår af disse regler og alle tvivlsspørgsmål, vil blive undersøgt i FIFe’s Udstillingskommission, som derefter vil sende en rapport og anbefalinger til FIFe’s bestyrelse; Bestyrelsen skal meddele sin konklusion til Udstillingskommissionen.