Regler for godkendte racer

6.1 Liste over godkendte racer

EMS kode Race Søskenderace
 ABY  Abyssinier  SOM
 ACL  American Curl Langhår  ACS
 ACS  American Curl Korthår  ACL
 BAL  Balineser  OLH, OSH, SIA
 BEN  Bengal  Ingen
 BLH  Britisk Langhår  BSH
 BML  Burmilla TIF non (->§8.1)
 BSH  Britisk korthår  BLH
 BUR  Burmeser  Ingen
 CHA  Chartreux  Ingen
 CRX  Cornish Rex  Ingen
 CYM  Cymric  MAN
 DRX  Devon Rex  Ingen
 DSP  Don Sphynx  Ingen
 EUR  Europé  Ingen
 EXO  Exotic  PER
 GRX  German Rex  Ingen
 JBS  Japanese Bobtail Shorthair  JBL non(->§8.1)
 KBL  Kurillean Bobtail Langhår  KBS
 KBS  Kurillean Bobtail Korthår  KBL
 KOR  Korat  Ingen
 LPL  LaPerm Langhår  LPS
 LPS  LaPerm Korthår  LPL
 MAN  Manx  CYM
 MAU  Egyptisk Mau  Ingen
 MCO  Maine Coon  Ingen
 NEM  Neva Masquerade  SIB
 NFO  Norsk Skovkat  Ingen
 OCI  Ocicat  Ingen
 OLH  Orientalsk Langhår  BAL, OSH, SIA
 OSH  Orientalsk Korthår  BAL, OLH, SIA
 PEB  Peterbald  Ingen
 PER  Perser  EXO
 RAG   Ragdoll  Ingen
 RUS  Russian Blue  NEB non(->§8.1)
 SBI  Hellig Birma  Ingen
 SIA  Siameser  BAL, OLH, OSH
 SIB  Sibirer  NEM
 SIN  Singapura  Ingen
 SNO  Snowshoe  Ingen
 SOK  Sokoke  Ingen
 SOM  Somali  ABY
 SPH  Sphynx  Ingen
 SRL  Selkirk Rex Langhår  SRS
 SRS  Selkirk Rex Korthår  SRL
 THA  Thai  Ingen
 TUA  Tyrkisk Angora  Ingen
 TUV  Tyrkisk Van  Ingen

6.1.1 Søskende racer 

Søskenderacer er racer som har den samme standard med undtagelse af pelslængde og/eller mønster. For godkendte racer, kan søskenderacer parres indbyrdes uden tilladelse, medmindre andet er angivet i avls- og registreringsreglerne.

Denne definition gælder også for godkendte racer (->§7.1) og ikke godkendte racer med en preliminær forkortelse (->§8.1).

6.1.2 Ren avl 

En kat betragtes som “ren avl” når dens stamtavle viser forfædre i en godkendt varietet i samme race eller en søskenderace i mindst 3 generationer før den aktuelle kat. Denne definition gælder også for foreløbigt godkendte racer (se §7.1)

6.1.3 Specielle restriktioner og registreringsregler for visse racer 

For afkom fra to katte, som begge er godkendte racer, som har en farve, mønster og/eller pels længde som specifikt er udelukket i underartiklen til denne artikel eller i FIFe standarden for den givne race, gælder det, at ethvert afkom af den udelukkede variant skal registreres som langhår og/eller korthår, hvor den oprindelige race fremgår:

 • XLH * <EMS-kode for den oprindelige race>
  og beskrives som: ”Ikke anerkendt langhår” + beskrivelsen for farven, mønster etc ifølge EMS-systemet
 • XSH * <EMS-kode for den oprindelige race>
  og beskrives som: ”Ikke anerkendt korthår” + beskrivelsen for farven, mønster etc ifølge EMS-systemet

(* - bruges til yderligere information ifølge EMS-systemet, f.eks. små bogstaver, generelle farve koder etc.)
Katte som har betegnelsen ”<EMS-kode for den oprindelige race>” kan ikke bruges i avl.

6.2 ACL/ACS (American Curl Langhår og Korthår) 

ACL/ACS med oprette ører skal registreres som ACL/ACS x * 71, dvs. som en ikke anerkendt varietet i RIEX-registeret.
ACL/ACS med oprette ører kan bruges i avlsprogrammet for ACL/ACS.

6.3 BEN (Bengal) 

Novicekatte er ikke tilladt
Det er ikke tilladt at krydse Bengal med nogen anden race
Bengal i generation F1-F4 er ikke tilladt at bruge i avl.

Charcoal varianter skal registreres som BEN x *t, dvs som en ikke-godkendt variant i RIEX. Charcoal BEN kan bruges i avlsprogrammer for BEN.

6.4 BSL/BSH (Britisk langhår og korthår) 

Intet afkom af katte som lider af osteochondrodysplasia (se § 3.6.2) uanset deres øretype, kan registreres som BSH

Registrering af tippede katte (shaded og shell):
EMS-koden 12 skal ikke anvendes. I stedet skal kode 11 altid bruges (med beskrivelsen ”tippet”) i tilfælde af at katten er enten shaded eller shell.

6.5 BUR (Burmeser) 

FIFe godkender kun følgende EMS-koder hos Burmesere: BUR n, BUR a, BUR b, BUR c, BUR d, BUR e, BUR f, BUR g, BUR h, BUR j.
FIFe tilskynder ikke nogen person eller forbund at frembringe Burmesere i nogen anden farve varietet end dem anført ovenfor.
Når man opdrætter Burmeser:

 • Sølv- og/eller agouti-varianter og/eller hvidplettethed (piebald spotting) er ikke tilladt i avlen.
 • Afkom i en ikke anerkendt varietet skal registreres som XSH * <BUR>
 • Burmesere som bruges i avl skal være DNA testet for GM2 gangliosidosis medmindre begge forældredyr beviselige er fri for GM2 gangliosidosis.
 • Følgende avls principper skal følges:
 • GM2 fri X GM2 fri
 • GM2 fri X GM2 bærer
 • Kattene som skal testes som følge af denne regel, skal være identificerbare via enten mikrochip eller øretatovering
 • Testresultater skal registreres og publiceres som beskrevet i §3.5.1
 • Opdrættere er forpligtet til at informere købere om GM2 gangliosidosis og om registerrings reglerne vedr. sygdommen.

6.6 DSP (Don Sphynx) 

DSP kan kun bruges til at opdrætte DSP.
Afkoms udseende og hvordan disse skal registreres når der parres DSP x DSP

Udseende EMS kode Avlsrestriktioner
 Nøgen  DSP *  Alle DSP kan kun anvendes til avl af DSP
 Velour  DSP *  Alle DSP kan kun anvendes til avl af DSP
 Langhåret  DSP x * 81  Alle DSP kan kun anvendes til avl af DSP
 Korthåret  DSP x * 82  Alle DSP kan kun anvendes til avl af DSP
 Ruhåret  DSP x * 83  Alle DSP kan kun anvendes til avl af DSP

* betyder yderligere information ifølge EMS-systemet, f.eks. små bogstaver for farve koder etc.

Registrering af tabby, silver og golden:
For hårløse tabby varieteter af DSP skal EMS-koden "21" bruges uanset genotypen.
For ikke-hårløse (81/82/83) tabby varieteter skal EMS-koderne 11, 12 eller 22-25 bruges.

For hårløse varieteter af DSP kan EMS-koden ”s” (sølv) og ”y” (golden) ikke anvendes uanset kattens genotype.
For ikke-hårløse varieteter (81/82/83) skal sølv og golden registreres

Registrering af ”velour” pels variationen: DSP* 
Ordet ”velour” betyder at katten har begrænsede ”velour” hår som ikke er mere end 2 mm lange over hele kroppen.
DSP med velour pels er en godkendt varietet.
Der findes ikke en EMS-kode for katte med velour pelsstruktur.
Registrering af lang-/korthåret pels: DSP x*81/82
Genet som forårsager hårløshed i DSP er dominant, dvs. at killinger med normal pels kan være afkom at 2 racerene hårløse forældredyr. Fuldpelsede katte er en integreret del af racen DSP.
DSP med lang/kort pels skal registreres som en ikke-godkendt (”x”) varietet ved at der anvendes koden for langhår (81) eller korthår (82)

Registrerings eksempler:
DSP x n 21 33 81: Don Sphynx bruntabbymasket langhår
DSP x f 03 24 82: Don Sphynx bicolour sort tortie spottet korthår

Registrering af “ruhåret” pels variationen: DSP x*83 
Ordet ”ruhåret” betyder at katten har fine bølgede, ofte stride hår på hele kroppen med skaldede områder på hovedet, den øvre del af halsen eller på ryggen og at disse er mere end 2 mm. lange.
DSP med ruhåret pels skal registreres som en ikke-godkendt (”x”) varietet ved at der anvendes koden for ruhåret (83)

Registrerings eksempler:
DSP x n 21 33 83: Don Sphynx bruntabbymasket ruhåret
DSP x f 03 24 83: Don Sphynx bicolour sort tortie spottet ruhåret

6.7 EUR (Europé) 

FIFe godkender ikke nogen anden pelslængde end korthåret i racen Europé (EUR).
Langhåret afkom skal registreres som XLH * <EUR>.
Chokolade, Lilla, Cinnamon, Fawn (dvs. EMS-koderne b, c, h, j, o, p, q og r) samt shaded, shell, golden, ticked tabby og maskede (dvs. EMS-koderne y, 11, 12, 25, 31, 32 og 33) er ikke tilladt og skal registreres som XSH * <EUR>

Hvis der foretages udkrydsning er det kun tilladt at anvende korthårede huskatte fra Europa. Den pågældende huskat skal DNA testes (for at udelukke langhårsgenet, samt gen for chokolade og points) og registreres som XSH*.

6.8 JBS (Japanese Bobtail Shorthair) 

Sølv, shaded, shell, golden, ticked tabby og maskede (dvs. EMS-koderne s, y, 11, 12, 25, 31, 32 og 33) er ikke tilladt i Japanese Bobtail (JBS) og skal registreres som XSH * <JBS>.

6.9 KBL/KBS (Kurilean Bobtail Langhår og Korthår) 

Kun katte importeret fra de Kyrilliske øer, med certificering, kan udstilles i Noviceklassen med henblik på godkendelse. Udkrydsning til andre racer er ikke tilladt.
Chokolade, Lilla, Cinnamon, fawn og masket er ikke tilladt og skal registreres som XLH * <KBL> eller XSH * <KBS>.

6.10 KOR (Korat) 

FIFe godkender ikke nogen anden varietet end blå i Korat.
FIFe opmuntrer ikke nogen person eller sammenslutning til at fremstille andre farver end blå i Korat.
Når man opdrætter Korater:

 • Må kun blå KOR anvendes, og kun blåt afkom fra blå KOR forældre kan registreres som Korat (KOR).
 • Efterkommere i en varietet anden end blå skal registreres som XSH * <KOR> el. XLH * <KOR>
 • Kun Korater importeret fra Thailand må udstilles i noviceklassen til godkendelse. Deres oprindelsessted skal være officielt dokumenteret.
 • Korater der anvendes i avl skal have foretaget en DNA-test for GM (Gangliosidosis) med normalt resultat, medmindre begge forældre beviseligt er fri for GM.

Disse avlsprincipper skal følges:

 • GM-fri x GM-fri
 • Ikke-bærer x bærer − forudsat at alt afkom bliver testet GM-normal.
 • Hvis en ønsket parring ikke er helt dækket af ovenstående skal FIFe-medlemmet på forhånd godkende en sådan parring efter modtagelse af en velbegrundet ansøgning. FIFe-medlemmet angiver samtlige betingelser, hvis ansøgningen bevilges. - Katte, der iflg. denne regel skal testes, skal kunne identificeres ved mikrochip eller tatovering.
 • Testresultater skal registreres og publiceres som beskrevet i §3.5.1
 • Opdrætteren skal oplyse købere om GM sygdomme og registreringspolitikken.

6.11 LPL/LPS (LaPerm Langhår og Korthår)

LPL/LPS kan kun bruges til at opdrætte LPL/LPS.

Registrering af “glat” pels variationen: LPL x * 84/LPS x * 84
Genet som forårsager LPL/LPS krøllerne er dominant, dvs. at killinger med normal/glat pels kan være afkom efter 2 racerene LPL/LPS.
Glatpelsede katte er en integreret del af racerne LPL/LPS.
LPL/LPS med glat lang- eller korthåret pels, skal registreres som en ikke-anerkendt varietet (”x”) og ved at benytte koden for glat pels (84).

6.12 MAN/CYM (Manx/Cymric) 

En Manx/Cymric, der har mindst tre generationer af MAN/CYM (MAN/CYM 51, 52, 53 og 54) forud for sig selv, registreres i LO stambogen.
Bemærkning: MAN/CYM som har MAN/CYM 54 i stamtavlen i en eller flere af de tre generationer forud for katten selv, bliver registeret i LO-registeret.

6.13 MAU (Egyptisk Mau) 

Novicekatte er ikke tilladt.

6.14 MCO (Maine Coon) 

Novice-klassen er kun open for langhårskatte født i det nordøstige Amerika. Deres oprindelse skal være officielt dokumenteret.

Det er ikke tilladt at krydse med andre racer.

FIFe anerkender ikke nogen masket varietet i racen Maine Coon (MCO)
Chokolade, Lilla, Cinnamon, Fawn og maskede mønstre er ikke tilladt og skal registreres som XLH * <MCO>

MCO med blå øjne er kun tilladt i kombination med EMS koderne w, 01, 02, og 03. I en hver anden variant skal katte med blå øjne registreres som XLH*61<MCO> og kan ikke re-registreres eller anvendes i avl.

6.15 NEM (Neva Masquerade) 

Novice klassen er kun åben for katte der er født i det tidligere USSR
Enhver krydsning med andre racer er forbudt, dog er det tilladt at parre til søskende racen Sibirer (SIB)
Chokolade-, Lilla-, Cinnamon- og Fawn- maskede mønstre er ikke tilladt og skal registreres som XLH * <NEM>

6.16 NFO (Norsk Skovkat) 

FIFe anerkender ikke nogen masket varietet i racen Norsk Skovkat (NFO)
Chokolade, Lilla, Cinnamon, Fawn og maskede mønstre er ikke tilladt og skal registreres som XLH * <NFO>
Når man opdrætter Norsk Skovkat:

 • Avlskatte skal være DNA testede for GBE 1 genet (GSD IV – glycogen storage disease) medmindre at begge avlskattens forældre beviseligt ikke er bærerer af GSD IV genet
 • Katte som skal testes på baggrund af denne regel skal være identificerbare enten via mikrochip eller øretatovering og mikrochipnummeret eller tatoveringsnummeret skal medfølge testdokumentet til laboratoriet og skal klart fremgå af testresultat certifikatet.

Følgende avlsprincipper skal overholdes:

 • Bærere må ikke parres til bærere
 • Testresultater skal registreres og publiceres som beskrevet i §3.5.1

6.17 OCI (Ocicat) 

Røde, creme og tortie tabby er ikke tilladt og skal registreres som XSH * <OCI>. Cinnamon og fawn med et højt udtryk af rufisme kan ligne rød eller creme, men producerer aldrig tortie tabby hunkatte.

6.18 PEB (Peterbald) 

PEB kan kun bruges til at opdrætte PEB
Tilladte udkrydsningsracer er: BAL, OLH, OSH, SIA (-> § 6.21).

PEB skal DNA testes for CEP290 (PRA-rdAC) før parring, med mindre begge forældre til avlskattene bevisligt ikke bærer PRA (n/n).
Katte, der skal testes efter denne regel, skal kunne identificeres vha microchip eller tatovering, or mikrochip eller tatoveringsnummeret skal følge test dokumentationen til laboratoriet og skal tydeligt angives på test resultat certifikatet.

Kun følgende parringer er tilladte:

 • PRA ikke-bærer (n/n) x PRA ikke-bærer (n/n)
 • PRA ikke-bærer (n/n) x PRA bærer (n/rdAC)

Testresultater skal registreres og publiceres som beskrevet i §3.5.1

Afkoms udseende og hvordan disse skal registreres når der parres PEB x PEB eller når der parres PEB x BAL/OLH/OSH/SIA:

Udseende EMS kode Avlsrestriktioner
 Nøgen  PEB *  Alle PEB kan kun anvendes til avl af PEB
 Velour  PEB *  Alle PEB kan kun anvendes til avl af PEB
 Langhåret  PEB x * 81  Alle PEB kan kun anvendes til avl af PEB
 Korthåret  PEB x * 82  Alle PEB kan kun anvendes til avl af PEB
 Ruhåret  PEB * 83  Alle PEB kan kun anvendes til avl af PEB

* betyder yderligere information ifølge EMS-systemet, f.eks. små bogstaver for farve koder etc.

Registrering af tabby, silver og golden:
For hårløse tabby varieteter af PEB skal EMS-koden "21" bruges uanset genotypen.
For ikke-hårløse (81/82/83) tabby varieteter skal EMS-koderne 11, 12 eller 22-25 bruges.

For hårløse varieteter af PEB kan EMS-koden ”s” (sølv) og ”y” (golden) ikke anvendes uanset kattens genotype.
For ikke-hårløse varieteter (81/82/83) skal sølv og golden registreres

Registrering af ”velour” pels varianten: PEB*
Ordet ”velour” betyder at katten har begrænsede ”velour” hår som ikke er mere end 2 mm lange over hele kroppen.
PEB med velour pels er en godkendt varietet.
Der findes ikke en EMS-kode for katte med velour pelsstruktur.

Registrering af “ruhåret” pels variationen: PEB *83 
Ordet ”ruhåret” betyder at katten har fine bølgede, ofte stride hår på hele kroppen med skaldede områder på hovedet, den øvre del af halsen eller på ryggen og at disse er mere end 2 mm. lange.
PEB med ruhåret pels skal registreres som en godkendt varietet ved at der anvendes EMS-koden for ruhåret (83)

Registrerings eksempler:
PEB n 21 33 83: Peterbald bruntabbymasket ruhåret
PEB f 03 24 83: Peterbald bicolour sort tortie tabby spottet ruhåret

Registrering af lang-/korthåret pels: PEB x*81/82 
Genet som forårsager hårløshed i PEB er dominant, dvs. at killinger med normal pels kan være afkom at 2 racerene hårløse forældredyr. Fuldpelsede katte er en integreret del af racen PEB.
PEB med lang/kort pels skal registreres som en ikke-godkendt (”x”) varietet ved at der anvendes koden for langhår (81) eller korthår (82)

Registrerings eksempler:
PEB x n 21 33 81: Peterbald bruntabbymasket langhår
PEB x f 03 24 82: Peterbald bicolour sort tortie spottet korthår

6.19 RAG (Ragdoll) 

FIFe anerkender ikke nogen anden varietet end siam masket med blå øjne hos Ragdoll (RAG). Alle andre varieteter skal registreres som XLH * <RAG>.

6.20 RUS (Russian Blue) 

FIFe godkender ikke nogen anden varietet end blå i Russian Blue.
FIFe opmuntrer ikke nogen person eller sammenslutning til at fremstille andre farver end blå i Russian Blue.
Når man opdrætter Russian Blue:

 • Kan kun blåt korthåret afkom efter blå RUS forældre registreres som Russian Blue (RUS).
 • Korthåret afkom i en anden variant end blå skal registreres som XSH * <RUS>.
 • Langhåret afkom: søster-race Nebelung - NEB non (->§8.4)

6.21 SIA/BAL/OSH/OLH (Siameser og Balineser, samt Orientalsk Korthår og Langhår) 

SIA/BAL/OSH/OLH skal DNA testes for CEP290 (PRA-rdAC) før parring, med mindre begge forældre til avlskattene bevisligt ikke bærer PRA (n/n).
Katte, der skal testes efter denne regel, skal kunne identificeres vha microchip eller tatovering, or mikrochip eller tatoveringsnummeret skal følge test dokumentationen til laboratoriet og skal tydeligt angives på test resultat certifikatet.

Kun følgende parringer er tilladte:

 • PRA ikke-bærer (n/n) x PRA ikke-bærer (n/n)
 • PRA ikke-bærer (n/n) x PRA bærer (n/rdAC)

Testresultater skal registreres og publiceres som beskrevet i §3.5.1

Krydsning af Siameser og Balineser i alle varieteter med sølv i enhver varietet er forbudt.
På opdrætterens anmodning kan undtagelser tillades af FIFe-medlemmet. I sådanne tilfælde er FIFe medlemmet ansvarlig for farvebestemmelsen af afkommet.

6.22 SIB (Sibirer) 

Novice klassen er kun åben for katte der er født i det tidligere USSR
Enhver krydsning med andre racer er forbudt. dog er det tilladt at parre til søskende racen Neva Masquerade (NEM).

Chokolade, Lilla, Cinnamon, Fawn med eller uden maskede mønstre er ikke tilladt og skal registreres som XLH * <SIB>

Maskede katte i andre farver skal registreres som NEM *.

6.23 SIN (Singapura)

Andre farvevarieteter end seal sepia ticked tabby (brun Burmesermasket ticked tabby) er ikke tilladt og skal registreres som XSH * <SIN>

6.24 SOK (Sokoke) 

Kun Sokokekatte importeret fra Sokokedistriktet i Kenya (Afrika) må udstilles i Noviceklassen til godkendelse. Deres oprindelsessted skal være officielt dokumenteret.

6.25 SPH (Sphynx) 

EMS koderne s (sølv) og y (golden) anvendes ikke for hårløse race som SPH (Sphynx) uanset genotypen.

6.26 SRL/SRS (Selkirk Rex Langhår og Korthår)

SRL/SRS kan kun anvendes til avl af SRL/SRS.
Tilladte udkrydsninger indtil 01-01-2026 for SRL og SRS er BLH/BSH.
Alle udkrydsninger og registrering af killinger skal foregå i overensstemmelse med §9.1

Registrering af varianter med ikke-krølhårede varianter: SRL x *84 / SRS x *84:
Genet, der frembringer SRL/SRS krøllerne er et dominant gen, hvilket vil sige at killinger med normal / ikke-krøllet pels kan fødes efter en parring mellem to renracede SRL/SRS. Katte med normal pels er en integreret del af racerne SRL/SRS.
SRL/SRS med ikke-krøllet lang eller kort pels registreres som ikke anderkendt variant ("x") med koden for ikke-krøllet pels (84).

6.27 THA (Thai)

Udkrydsninger er ikke tilladt.
Der må kun anvendes godkendte farver.
Cinnamon, Fawn, Sølv, Golden og hvidt er ikke tilladt; afkom med disse farver skal registreres som XSH *<THA>.

Katte, der opdrættes i eller importeres fra, andre organisationer, kan ikke registreres eller udstilles som THA, hvis der forekommer nogen anden race inden for de første fire generationer forud for katten (synligt i en FIFe stamtavle).

Kun THA importeret fra Thailand kan udstilles i novice klassen for godkendelse. Kattenes oprindelse skal kunne bevises ved officiel dokumentation.

6.28 TUA (Tyrkisk Angora) 

FIFe anerkender ikke nogen masket varietet i racen Tyrkisk Angora (TUA)
Chokolade, Lilla, Cinnamon, Fawn og maskede mønstre er ikke tilladt og skal registreres som XLH * <TUA>

6.29 TUV (Tyrkisk Van) 

FIFe anerkender kun de følgende EMS-koder i TUV: n, a, d, e, f, g (tabby og ikke-tabby)
Afkom i en ikke-godkendt varietet skal registreres som XLH * <TUV>
FIFe opfordrer ikke nogen person eller federation til at producere Tyrkisk Van i nogen anden farve varietet end de ovenfor nævnte.
Kun katte importeret fra Tyrkiet og de omkringliggende lande kan udstilles i novice klassen til godkendelse. Oprindelsen må bekræftes officielt via dokumentation.