Udstillingstilmelding - hvordan gør man?

Udstillinger i Danmark: Du tilmelder dig direkte til den arrangerende danske klub. Klubberne tilbyder online tilmelding, men du kan også anvende en blanket, som du kan downloade her.

Udstillinger i udlandet: Det er den klub, der afholder udstillingen, der bestemmer, hvordan tilmelding kan finde sted. Du kan dog altid tilmelde via egen klubs udstillingssekretær udland. Tilmeldingsblanketten kan du få hos arrangerende klubs udstillingssekretær, fra FIFes hjemmeside, eller downloade her

Flere udenlandske klubber giver adgang til online tilmelding, benyt denne form for tilmelding, hvis du har muligheden, da det letter arbejdet hos den arrangerende klub.
Send altid en kopi af tilmeldingen til din egen klubs udstillingssekretær udland, da det er din klubs ansvar at bekræfte dit medlemskab, og det letter arbejdsgangen, hvis du i forvejen har orienteret din klub. 

Husk:

  • Sender du tilmeldingen med postvæsenet, skal du til danske klubber medsende en frankeret svarkuvert med dit navn. Den lille slip nederst får du retur inden udstillingen. 
  • Tilmelder du online vil du modtage en mail som kvittering. Tilmeld dig i god tid - der kan være begrænsning på antal katte eller halkapaciteten sætter grænsen, og du skal måske også lige skaffe et brugernavn, inden du kan tilmelde online. 
  • Vælger du at udfylde tilmeldingsblanketten i hånden så husk at skrive tydeligt, der sidder en person, som efterfølgende skal tyde din skrift. 
  • Husk at checke til- og afmeldingsfristen. Hvis du afmelder senere end datoen for sidste afmelding, hæfter du for hele betalingen - se punktet Refusion

På tilmeldingsblanketten står teksten: 

”Undertegnede erklærer hermed at have sat sig ind i gældende udstillingsregler og erklærer samtidig på tro og love, at katten ved tilstedeværelsen på udstillingen ikke overtræder de til en hver tid gældende Felis Danica karantænebestemmelser vedrørende katte, der er eller har været inficeret af eller udsat for smitsomme sygdomme.” 

Denne tekst skal du tage alvorlig. Det nytter ikke bagefter at komme og sige: "Det vidste jeg ikke". Du har faktisk skrevet under på, at du har sat dig ind i reglerne. Du kan finde de gældende udstillingsregler her.