Felis Danicas organisation

Plenarforsamlingen Felis Danicas øverste myndighed
Forretningsudvalget Felis Danicas daglige ledelse
Avlsrådet Avlsrådet skal i sit arbejde understøtte og fremme udviklingen af dansk racekatteopdræt inden for de af FIFe og Felis Danica udstukne rammer - hvilket i praksis vil sige at Avlsrådet i det daglige administrerer FIFes avls- og registreringsregler på vegne af Felis Danica.
Mentorrådet Mentorrådet styrer og udvikler Felis Danicas mentorordning, som har til formål at uddanne og støtte opdrættere. Mentorrådet står for Felis Danicas opdrætteruddannelse.
Mæglerordningen Mæglerordningen er et tilbud om hjælp til løsning af uoverensstemmelser mellem opdrættere.