Felis Danicas daglige ledelse

Forretningsudvalget er Felis Danicas daglige ledelse, og består af Felis Danicas formand samt 2 repræsentanter fra hver af de tilknyttede hovedklubber. Der til kommer Felis Danicas kasserer, såfremt posten ikke varetages af en af klubbernes repræsentanter.

Arbejdet i forretningsudvalget er fastlagt i Forretningsorden for Felis Danicas Forretningsudvalg.

Forretningsudvalget har én deltidsansat medarbejder - Felis Danicas stambogsfører. Stambogsfører har ansvaret for Felis Danicas stambog, herunder kontrol af stambogsbestillinger og udfærdigelse af stambøger. Sammen med  Felis Danicas avlsråd arbejder stambogsfører for at sikre en høj kvalitet i registreringen af kattene, i overensstemmelse med FIFes og Felis Danicas stambogsføringsregler.

Hvem sidder i udvalget:

Formand
Bette Lind
Ørnebjergvej 63
3650 Ølstykke
Tlf.: 24 40 16 26
(Hverdage fra 19-21)
formand@felisdanica.dk

Næstformand
Susanne Wehnert
Absalonsgade 18
8700 Horsens
Tlf.: 75 62 61 09 inden 20.00
susanne.wehnert@felisdanica.dk

Sekretær
Inge Nord
Lyngby 4
9370 Hals
Tlf.: 98 75 07 07
inge.nord@felisdanica.dk/
sekretariat@felisdanica.dk

Vice-sekretær
Brian Sørensen
Borupvej 1, Voldby
8500 Grenå
brian.sorensen@felisdanica.dk

FU-medlemmer:
Kirsten Ulsø
Hovedgaden 52
6534 Agerskov
kirsten.ulsoe@felisdanica.dk

Susanne Høj Andersen
Hvidovregårds Allé 15
2650 Hvidovre
susanne.h.andersen@felisdanica.dk

Camilla Scharff
Voldumvej 23, 2. tv.
2610 Rødovre
Tlf.: 25 11 91 61 (hverdage fra 19-21)
camilla.scharff@felisdanica.dk

Beata Fröhlich
Højleddet 9, Dalby
4690 Haslev
Tlf.: 26 46 22 82
beata.frohlich@felisdanica.dk

Dortemarie Kaplers Nielsen
Hyldtoftevej 3
2730 Herlev
Tlf.: 44 84 67 96
dortemarie.kaplers.nielsen@felisdanica.dk

Udenfor FU

Kasserer
René Baltzer Nielsen
kasserer@felisdanica.dk
rene.baltzer.nielsen@felisdanica.dk
Konto: 5343 - 0000246720