Titler og certifikater

4.1 Titler og certifikater 

4.1.1 Titler og deres forkortelser:

Titel Forkortelse § Bemærkning
Champion/Premier titler
Champion CH 4.2 Placeres før kattens navn
Premier PR 4.2
International Champion IC 4.3
International Premier IP 4.3
Grand International Champion GIC 4.4
Grand International Premier GIP 4.4
Supreme Champion SC 4.5
Supreme Premier SP 4.5
Winner titler
Junior Winner JW 4.15 Placeres efter kattens fulde navn
Distinguished Senior Winner DSW 4.18
National Winner NW 4.17 Denne titel placeres før kattens navn før kattens øvrige champion og/eller premier titler
American Winner AW 2.6.5 Placeres før kattens navn inkl. året for udstillingen, samt foran kattens eventuelle øvrige champion og/eller premier titler
Baltic Winner BW 2.6.5
Central European Winner CEW 2.6.5
Mediterranean Winner MW 2.6.5
North Sea Winner NSW 2.6.5
Scandinavian Winner SW 2.6.5
World Winner WW 2.4
Merit titler
Distinguished Merit DM 4.13 Placeres efter kattens fulde navn
Distinguished Show Merit DSM 4.14
Distinguished Variety Merit DVM 4.16

For foreløbigt godkendte racer eller foreløbigt godkendte varianter af godkendte racer vil forkortelserne for titlerne Champion, Premier, International Champion og International Premier blive påført et "P", for at vise at der er tale om en foreløbig titel (f.eks. PCH, PPR, PIC, PIP)

Alle FIFe titler kan kun opnås af FIFe registrerede katte (og huskatte), ejet af individuelle medlemmer af nationale FIFe medlemmer

4.1.2 Certifikater og deres forkortelser 

Certifikatets Navn  Forkortelse 
 Certificat d'Aptitude au Championat de Beaute  CAC
 Certificat d'Aptitude au Premium de Beaute  CAP
 Certificat d'Aptitude au Championat International de Beaute  CACIB
 Certificat d'Aptitude au Premium International de Beaute  CAPIB
 Certificat d'Aptitude au Grand Championat International de Beaute  CAGCIB
 Certificat d'Aptitude au Grand Premium International de Beaute  CAGPIB
 Certificat d'Aptitude au Championat Supreme de Beaute  CACS
 Certificat d'Aptitude au Premium Supreme de Beaute  CAPS

4.2 Opnåelse af titlen Champion eller Premier 

Forudsat at den udstillede kat har opnået mindst det krævede antal point (se artikel 6.9)

 • CAC tildeles i "Åben" klasse.
 • CAP tildeles i "Kastrat" klasse.

For at opnå titlen Champion eller Premier, skal katten have opnået:

 • 3 (tre) CAC respektivt CAP
 • Fra 3 (tre) forskellige dommere
 • På 3 (tre) nationale el. internationale FIFe udstillinger

4.3 Opnåelse af titlen International Champion eller International Premier 

Forudsat at den udstillede kat har opnået mindst det krævede antal point (se artikel 6.9)

 • CACIB tildeles i "Champion" klassen.
 • CAPIB tildeles i "Premier" klassen.

For at opnå titlen International Champion eller International Premier, skal katten have opnået:

 • 3 (tre) CACIB respektivt CAPIB
 • Fra 3 (tre) forskellige dommere
 • I mindst 2 (to) forskellige lande
 • På 3 (tre) internationale FIFe udstillinger

Der kan opnås maksimalt 2 (to) CACIB/CAPIB i det samme land.

Der er undtagelser for medlemmers medlemmer som er bosiddende i lande som fremgår af annexerne 2, 2A, 3, 3A og 4.

4.4 Opnåelse af titlen Grand International Champion eller Grand International Premier 

Forudsat at den udstillede kat har opnået mindst det krævede antal point (se artikel 6.9)

 • CAGCIB tildeles i "International Champion" klassen.
 • CAGPIB tildeles i "International Premier" klassen.

For at opnå titlen Grand International Champion eller Grand International Premier, skal katten have opnået:

a. :

 • 6 (seks) CAGCIB respektivt CAGPIB
 • Fra mindst 3 (tre) forskellige dommere
 • I mindst 3 (tre) forskellige lande
 • På 6 (seks) internationale FIFe udstillinger
  Der kan opnås maksimalt 4 (fire) CAGCIB/CAGPIB i det samme land.

Eller:

b:

 • 8 (otte) CAGCIB respektivt CAGPIB
 • Fra mindst 4 (fire) forskellige dommere
 • I mindst 2 (to) forskellige lande
 • På 8 (otte) internationale FIFe udstillinger
  Der kan opnås maksimalt 7 (syv) CAGCIB/CAGPIB i det samme land.

Der er undtagelser for medlemmers medlemmer som er bosiddende i lande som fremgår af annexerne 3, 3A og 4.

4.5 Opnåelse af titlen Supreme Champion eller Supreme Premier 

Forudsat at den udstillede kat har opnået mindst det krævede antal point (se artikel 6.9)

 • CACS tildeles i "Grand International Champion" klassen.
 • CAPS tildeles i "Grand International Premier" klassen.

For at opnå titlen Supreme Champion eller Supreme Premier, skal katten have opnået:

a:

 • 9 (ni) CACS respektivt CAPS
 • Fra mindst 3 (tre) forskellige dommere
 • I mindst 3 (tre) forskellige lande
 • På 9 (ni) internationale FIFe udstillinger
  Der kan opnås maksimalt 7 (syv) CACS/CAPS i det samme land.

Eller:

b:

 • 11 (elleve) CACS respektivt CAPS
 • Fra mindst 6 (seks) forskellige dommere
 • I mindst 2 (to) forskellige lande
 • På 11 (elleve) internationale FIFe udstillinger
  Der kan opnås maksimalt 10 (ti) CACS/CAPS i det samme land.

Der er undtagelser for medlemmers medlemmer som er bosiddende i lande som fremgår af annexerne 3, 3A og 4.

4.6 Godkendelse af titler 

Certifikater der er anerkendt som kvalifikation til titlerne Champion, Premier, International Champion, International Premier, Grand International Champion, Grand International Premier, Supreme Champion og Supreme Premier, er først gyldige efter godkendelse af det Nationale forbund eller Nationale Klub, som udstilleren tilhører.
For at få en titel tildelt, skal kattens ejer underrette det Nationale sekretariat inden for den næstfølgende måned efter opnåelsen af det sidst krævede certifikat for titlen.
Certifikater og titler der ikke er opnået ifølge FIFe’s regler vil ikke blive anerkendt.
Alle certifikater til en titel skal være opnået i den samme varietet (EMS kode) eller gruppe.
Hvis en ændring af EMS-koden medfører i en ændring af varieteten eller gruppen, betyder dette:

 • At allerede opnåede titler beholdes (for anerkendte varieteter)
 • At alle certifikater mod den næste titel skal opnås i den nye varietet eller gruppe.

4.7 Oprykning til en højere klasse 

Så snart en kat har opnået en gyldig titel (som bekrevet i artikel 4.2, 4.3, 4.4, 4.5. og 4.6) er det obligatorisk for katten at den bliver udstillet i den følgende, højere klasse.
En kat som allerede har opnået det maksimale antal af certifikater, som katten kan opnå i et givet land på vej mod en titel, kan ikke udstilles i konkurrence i dette land i den klasse hvor kravet er opfyldt. Bliver katten alligevel udstillet, kan den kun deltage "udenfor konkurrence"

Udstillinger som angivet i kapitel 2 (se §2.9) er undtaget fra denne regel

4.8 Best in Variety (BIV) 

 1. Dommeren kan udtage Best in Variety blandt alle katte i en farve/farvegruppe uanset alder eller køn på betingelse af at mindst 3 katte i varieteten er til stede.
 2. Hvis der er et større antal katte kan der udtages max. 3 forskellige BIV’er (killinger 4-7 måneder, ungdyr 7-10 måneder og voksne) efter samme regler som overfor. (Se også tabel over BIV muligheder)
 3. Kastrater over 10 måneder konkurrerer separat om deres eget BIV.
 4. For at opnå BIV skal katten have opnået minimum 95 point.
 5. En dommer kan tilbageholde BIV hvis de udstillede katte ikke er tilstrækkeligt gode, dog kan BIV ikke tilbageholdes, hvis en kat har opnået de nødvendige 95 point i sin klasse.

4.9 Nominering til Best in Show (NOM) og Best In Show (BIS) 

4.9.1 Nominering til Best In Show 

Hver dommer kan nominere en kat, i hver af de kategorier som dommeren har dømt på udstillingen, på følgende måde:

 • Bedste han
 • Bedste hun
 • Bedste hankastrat
 • Bedste hunkastrat
 • Bedste ungdyr, 7 til 10 måneder (ikke opdelt på køn)
 • Bedste killing, 4 til 7 måneder (ikke opdelt på køn)

Der kan maksimalt nomineres 4 huskatte, som ikke må være opdelt på alder:

 • Bedste han korthår
 • Bedste hun korthår
 • Bedste han langhår
 • Bedste hun langhår

4.9.2 Forbehold for nominering til Best In Show: 

Katten skal tilhøre en fuldt anerkendt race eller farve (gælder ikke huskatte). Katten skal opnå mindst 97 point til bedømmelse.
Nominering til Best In Show kan ikke nægtes, hvis katten har opnået 97 point i sin klasse.
Forudsat at katten har opnået 97 point i sin klasse, kan dommeren nominere følgende:

 • En voksen kat, selvom katten har tabt BIV til et ungdyr i klasse 11, en killing i klasse 12 eller en anden voksen kat af det modsatte køn, i den samme varietet.
 • En kastrat, selvom katten har tabt BIV til en anden kastrat af det modsatte køn i den samme varietet.
 • Et ungdyr i klasse 11, selvom katten har tabt BIV til en voksen eller en killing i klasse 12 i samme varietet.
 • Et killing i klasse 12, selvom katten har tabt BIV til en voksen eller et ungdyr i klasse 11 i samme varietet.

Når dommeren har afsluttet bedømmelserne og nomineringerne i en eller flere kategorier, er det ikke tilladt for dommeren at genoptage bedømmelsen af katte fra disse kategorier, medmindre der er tale om katte fra ikke anerkendte varieter, for forløbig ikke fuldt godkendte racer eller for ikke anerkendte racer.

Stadie dommere kan nominere deres bedste katte.

4.9.3 Best In Show 

Best in Show kan blive valgt fra:

 • Samlet: Kategori 1, 2, 3 og 4 sammen
 • Opdelt: Kategori 1, 2, 3 og 4
 • Kombineret: Kategori 1 og kategori 2 sammen og/eller kategori 3 og 4 sammen

Hvis Best In Show afholdes samlet:

 • Skal der i panelet være minimum 1 International all-round dommer
 • Når Best In Show afholdes opdelt, kan dommere fra de enkelte kategorier benyttes
 • Holdes der et kombineret panel, skal der være mindst 1 International dommer i panelet som kan dømme de to aktuelle kategorier

Hver kategori kan have 6 (seks) BIS titler som:

 • Bedste han
 • Bedste hun
 • Bedste hankastrat
 • Bedste hunkastrat
 • Bedste ungdyr 7-10 måneder (ikke opdelt på køn)
 • Bedste killing 4-7 måneder (ikke opdelt på køn)

Udstillingsarrangøren kan beslutte at:

 • Best In Show han og Best In Show hun konkurrerer om Best In Show voksen (BIS) versus Best In Show modsat køn voksen (BOS).
 • Best In Show hankastrat og Best In Show hunkastrat konkurrerer om Best In Show kastrat (BIS) versus Best In Show modsat køn kastrat (BOS).

Huskatte kan få maksimalt 2 BIS-titler:

 • BIS huskat langhår og BIS huskat korthår, eller
 • BIS huskat han og BIS huskat hun, eller
 • BIS huskat

4.9.4 Breed Best In Show 

Arrangører kan afholde et seperat Best In Show for en race ("Breed BIS") under følgende konditioner:

 1. Der er mindst 50 katte angivet i kataloget i klasserne 1 til 12 i en hvilken som helst race (defineret af EMS koder) Enhver søskenderace (se avls. & reg. regler §6.1) kan inkluderes efter arrangørens bestemmelse
 2. I de øvrige racer i den aktuelle kategori, som angivet i kataloget, i klasserne 1 til 12, skal der være mindst 40 katte tilmeldt.
 3. Kun katte, der tilhører fuldt godkendte racer og deres fuldt godkendte varianter kan tages med i betragtning, når antallet af katte gøres op, jfr. § 4.9.4.1 og § 4.9.4.2.
 4. Racen som der afholdes "Breed BIS" for, kan ikke deltage i Best In Show for deres kategori. Dommere kan nominere seks (6) udstillede katte til ”Breed BIS” og seks (6) af de udstillede katte til det øvrige Best In Show for de øvrige racer i kategorien (refererer til artikel 4.9.1)
 5. Best In Show titler som opnås i "Breed BIS" er fuldt ud valide mht. FIFe titlerne DSM og JW.
 6. Der kan kun afholdes et "Breed BIS" pr. dag, uanset kategorien.
 7. Antallet på 50 katte er det laveste antal; FIFe medlemmer kan forhøje antallet til et "Breed BIS" på udstillingen eller i landet.
 8. Det er ikke obligatorisk at afholde et "Breed BIS" og det kan ikke forventes at det automatisk sker; det er op til den enkelte udstillings arrangør eller FIFe medlem af træffe denne beslutning.
 9. Et "Breed BIS" kan tilføjes som en kommentar på den officielle FIFe udstillingskalender med noteringen: Dato/Måned/år Breed BIS XXX, hvor XXX er EMS-koden for den relevante race. Undtaget er 1 dags udstillinger, hvor datoen også skal markeres, f.eks 01/01/2012 Breed BIS: BSH
 10. Et "Breed BIS" kan ikke anvendes på udstillinger som er nævnt i kapitel 2

4.9.5 Best In Show på udstillinger for en enkelt race 

Enkelt race udstillinger er udstillinger der kun er åbne for tilmelding af 1 (en) race (defineret af EMS-kode). Udstillingsarrangør kan vælge at lade søskende racer deltage. (se avls- & registreringsreglerne §6.1)
På enkelt race udstillinger kan den enkelte dommer nominere otte af de udstillede katte:

 • Voksen han
 • Voksen hun
 • Hankastrat
 • Hunkastrat
 • Ungdyr han 7-10 måneder
 • Ungdyr hun 7-10 måneder
 • Hankilling 4-7 måneder
 • Hunkilling 4-7 måneder

Enkelt race udstillinger kan have de følgende 8 (otte) Best In Show titler

 • Voksen han
 • Voksen hun
 • Hankastrat
 • Hunkastrat
 • Ungdyr han 7-10 måneder
 • Ungdyr hun 7-10 måneder
 • Hankilling 4-7 måneder
 • Hunkilling 4-7 måneder

Bemærkning: Denne artikel gælder kun for enkelt race udstillinger og skal ikke blandes sammen med eller erstatte Breed Best In Show som nævnt i artikel 4.9.4

4.9.6 Betingelser for Best In Show 

Arrangørerne skal forsyne dommerne i Best in Show panelet med en liste hvor de nominerede katte er opført med katalognummer, køn, fødselsdato (eller alder) og EMS-kode.
Stadie dommere og dommer elever skal være tilstede i panelet.
Kattene skal:

 • Præsenteres af stewarder
 • Med deres katalognummer og EMS-kode

Kattene bedømmes og håndteres af alle dommerne i panelet, denne bedømmelse foregår offentligt. 

4.9.7 Afstemning under Best In Show 

Afstemningen under Best In Show skal være offentlig og antallet af stemmer en nomineret kat har opnået skal vises af dommerne eller offentliggøres af arrangøren.
Dommere kan ikke afstå fra at stemme under et Best In Show, medmindre dommeren ikke er kvalificeret til at dømme alle nominerede racer i den pågældende kategori. I dette tilfælde skal dommeren undlade at stemme.
Stemmer fra dommerelever eller dommere på prøve må aldrig tælle med i resultatet af afstemningen.
Det samme gælder for stemmer fra stadie dommere, medmindre stadie dommeren allerede er international dommer i en anden kategori og hvis stadie dommerens stadie er blevet godkendt på den pågældende udstilling.
Den kat der opnår flest stemmer bliver udnævnt til Best In Show.
I ethvert tilfælde af stemmelighed skal en afgørelse træffes som følger:

 1. De dommere, der ikke stemte for kattene med flest stemmer, skal stemme igen og denne gang kun mellem de katte der i første omgang opnåede flest stemmer.
 2. Hvis alle dommerne har stemt på de katte, der opnåede flest stemmer i første omgang, skal en afgørelse træffes af en skilledommer.
  En skilledommer er en dommer, som har dømt på udstillingen, er kvalificeret til at dømme den pågældende kategori eller de præsenterede katte, men som ikke har deltaget i afstemningen i det pågældende panel.
  Hvis en skilledommer ikke er til rådighed foretages afgørelsen ved lodtrækning.

4.10 BIV, NOM og BIS på resultatlisten 

Titlerne Best in Show, Best in Variety og Nominering skal stå på resultatlisten.
4.11 Kastraters deltagelse i BIV og BIS 

Slettet - se §4.8 og 4.9

4.12 World Winner 

Slettet - se § 2.4

4.13 Distinguished Merit (DM) 

Slettet. Se under avls- & registreringsreglerne § 5.3.2

4.14 Distinguished Show Merit (DSM) 

Denne titel kan kun opnås på Internationale udstillinger og kan tildeles til alle voksne katte, fra fuldt godkendte racer og huskatte.
For at opnå titlen skal katten have vundet Best in Show (BIS) eller Best In Show modsat køn (BOS) minimum 10 gange, udstillet i klasserne 1 til 10 eller klasse 14.
Den kortest mulige periode at kvalificere sig på, er to år og én dag mellem det første Best in Show (BIS) eller Best In Show modsat køn (BOS) og det tiende. Det er for at forhindre, at katten bliver DSM for hurtigt.

4.15 Junior Winner (JW) 

Denne titel kan kun opnås på Internationale udstillinger og kan kun opnås af katte fra fuldt godkendte racer, udstillet i klasserne 11 og 12. For at opnå titlen skal katten have vundet Best in Show minimum 5 gange.
Der er undtagelser for medlemmer som er bosiddende i de lande som er nævnt i annexerne 5 og 5A.

4.16 Distinguished Variety Merit (DVM) 

Denne titel kan kun opnås på Nationale og Internationale udstillinger og kan tildeles til katte, fra fuldt godkendte racer eller foreløbig godkendte racer.
For at opnå titlen skal katten have vundet Best in Variety minimum 10 gange, udstillet i klasse 1 til 12. Den kortest mulige periode at kvalificere sig på, er to år og én dag mellem det første Best in Variety og det tiende. Det er for at forhindre, at katten bliver DVM for hurtigt.

4.17 National Winner (NW) 

FIFe medlemmer kan tildele titlen National Winner (NW) hvert år efter egne kriterier, som skal være offentliggjort forud for konkurrenceåret.
Følegnede betingelser skal være opfyldt:

 1. FIFe medlemmer må maksimalt tildele 15 katte NW titlen i hvert kalenderår. Katte kan kun opnå 1 NW titel pr. kalenderår
 2. Sådanne katte skal have deltaget i klasserne 1 til 12 eller 14 i løbet af konkurrenceåret; FIFe medlemmet kan selv fastsætte et minimum antal af udstillinger
 3. FIFe medlemmer må kun basere konkurrencen om NW titlen på resultater fra udstillinger afholdt af dem selv.
 4. FIFe medlemmer må kun tildele NW titlen til katte der er registreret som fuldt anerkendte racer i deres egen hovedstambog (samt til huskatte) og som ejes af deres egne individuelle medlemmer
 5. De vindende katte skal have deres NW titel registeret på samme måde som andre officielle FIFe titler (se § 4.1.1)
 6. Navnene på National Winner kattene skal offentliggøres

4.18 Distinguished Senior Winner (DSW)

Denne titel kan kun opnås på internationale udstillinger og gives til katte fra fuldt godkendte racer og til huskatte.

For at opnå titlen, skal katten vinde Best in Show (BIS) eller Best in Show opposite Sex (BOS/BOX) mindst 5 gange efter 01.01.2022 i klasserne 1-10 eller 14. Katten skal være mindst 7 år, når disse resultater opnås.

Der skal gå mindst 1 år og 1 dag mellem det første Best in Show eller Best Opposite Sex (BOS/BOX) og det femte.