Verdensudstilling og Winner Shows

Der vil hvert år blive afholdt en FIFe Verdensudstilling i overensstemmelse med følgende regler:

2.1 Ansøgning om verdensudstilling 
FIFe medlemmet, der er interesseret i at afholde udstillingen stiler en ansøgning til FIFe’s bestyrelse. FIFe’s bestyrelse beslutter hvor udstillingen vil blive afholdt. Så længe der er ansøgninger, der ikke er taget stilling til, tildeles Verdensudstillingen ikke til det samme FIFe-medlem for anden gang.

2.2 Dato for verdensudstilling 
Udstillingsdatoen skal altid finde sted den sidste weekend i oktober og skal klart fremtræde i FIFe’s officielle udstillingskalender.

2.3 Kvalifikation til verdensudstilling 
Kun katte tilhørende racer der er fuldt godkendt af FIFe og huskatte og tilhører personer der er medlemmer hos et FIFe medlem, kan kvalificere sig til og deltage i World Show.
Deltagelse i Verdensudstillingen er kun muligt for katte, der har opnået følgende kvalifikationer inden for 13 måneder forud for udstillingen:

1. 
a. Killinger (klasse 12): 

 • BIV
 • eller nominering til Best in Show
 • eller 3 x EX1.

Yderligere i klasse 12 (4 til 7 måneder) :
Killinger 4 til 7 måneder kan deltage i klasse 12 på Verdensudstillingen, hvis de har opnået mindst 1 x EX1.
Denne kvalifikation er kun gyldig i klasse 12.

b. Ungdyr (klasse 11): 

 • BIV
 • eller nominering til Best in Show
 • eller 3 x EX1.

c. Voksne (klasse 1-10): 

 • BIV
 • eller nominering til Best in Show
 • eller hver voksen kat, der har opnået kvalifikationen i "4 til 10 måneders" kategorierne inden for 13 måneder forud for Verdensudstillingen.

d. Huskatte (klasse 14):  

Kvalificerer sig, når de har opnået en nominering til Best in Show Huskatte.

eller 

2. 

Har opnået en af de følgende titler:

 1. International Champion, International Premier eller højere
 2. Huskatte der har titlen DSM (Distinguished Show Merit)

Kvalificeringen til Verdensudstillingen skal kontrolleres og bekræftes af hovedorganisationen i det land, hvor udstilleren er medlem.

2.4 Titlen verdensvinder 
Hver kat, der vinder ved Best in Show, modtager titlen Verdensvinder (WW) med angivelse af årstallet for udstillingens afholdelse. De vindende katte får deres titel registreret i stamtavlen i lighed med andre officielle FIFe titler. (Se artikel 4.1.1)

2.5 Restriktioner for udstillinger på samme dato som verdendsudstillingen 
Ingen anden FIFe udstilling vil blive tilladt afholdt i samme weekend, hvor Verdensudstillingen afholdes.

2.6 Winner shows

 1. FIFe medlemmer fra lande listet i §2.6.6 kan en gang om året organisere et Winner show. De beslutter selv hvilket FIFe medlem i gruppen (bestående af 3 mindst forskellige medlemmer) der organiserer deres winner show i det aktuelle år.
 2. Winner shows skal afholdes i perioden fra februar til og med juni og skal fremgå tydeligt mindst 2 år før afholdelse i den officielle FIFe udstillingskalender.
  Der kan kun afholdes ét Winner Show i en given weekend.
 3. Der kan ikke afholdes yderligere FIFe udstillinger i landene i en bestemt gruppe, i den samme weekend hvor gruppens Winner show afholdes.
 4. Kvalifikationskrav til Winner shows er de samme som for FIFe World Show: §2.3 gælder.
 5. Hver kat som vinder Best In Show vil modtage den relevante vindertitel. De vindende katte vil få titlen påført deres stamtavle på samme måde som andre officielle FIFe titler (se §4.1.1)
 6. De officielle Winner shows er:
Udstillingens navn Arrangerende FIFe medlemmers land
American Winner Show Argentina, Brasilien, Mexico
Baltic Winner Show Estland, Letland, Litauen
Mediterranean Winner Show Bulgarien, Kroatien, Frankrig, Grækenland, Israel, Italien, Portugal, Slovenien, Spanien
North Sea Winner Show Belgien, Holland, Storbritannien, Tyskland
Scandinavian Winner Show Finland, Norge, Sverige
 1. Fife medlemmer kan foreslå tilføjelser (en ny gruppe af FIFe medlemmer og deres Winner show) og/eller ændringer (f.eks. at tilgå eller forlade en gruppe eller flytte til en anden gruppe) til listen i §2.6.6. FIFe medlemmer kan kun deltage i én gruppe listet i §2.6.6.


2.7 Dommeres deltagelse i Best In Show panelet 

FIFe medlemmer som afholder udstillinger efter de retningslinier som er angivet i disse regler skal tilsikre at:

 • Alle dommere som har dømt i en kategori skal deltage i Best In Show for den pågældende kategori
 • Hvis nødvendigt, skal en skilledommer (se artikel 4.9.7) være til rådighed og skal annonceres som deltager i Best In Show i panelet, så lodtrækninger undgås.

Undtagelse: Omstændigheder som er udenfor kontrol.

2.8 Best In Show huskat
På udstillinger som afholdes i overensstemmelse med dette kapitel, kan huskatte opnå følgende titler:

 • Best In Show huskat lanhgår
 • Best In Show huskat korthår

2.9 Certifikater

Certifikater, der opnås på udstillinger arrangeret i overensstemmelse med §2 kan betragtes som værende opnået i et hvilket som helst land, der måtte være behov for, for at kunne opfylde kravet til antal forskellige lande i § 4.3, 4.4., eller 4.5.