Folder om FIP klar

Få folderen hos din klub eller download den

Folderen om Felin Corona Virus & Felin Infektiøs Peronitis (FIP) er nu trykt og kan rekvireres hos klubberne.

Folderen kan desuden downloades som PDF.