Ekstraordinær plenarforsamling – information

Katteklubben er blevet ekskluderet fra Felis Danica

På den ekstraordinære plenarforsamling afholdt den 25. april 2019 blev Katteklubben ekskluderet af Felis Danica, efter tidligere at være blevet suspenderet.

Der vil snarest komme en mere uddybende information om hændelsesforløbet, og der vil blive inviteret til informationsmøder med nyt fra FD/FIFe i starten af juni, umiddelbart efter FIFe’s generalforsamling.