Forsøg med pdf-stamtavler ophører

Siden 1.1.19 har FD på forsøgsbasis leveret en pdf-kopi med af alle stamtavler for at se, om dette gav ekstra værdi for opdrætterne.

Tilbagemeldingerne har imidlertid vist, at langt de fleste ikke har nogen glæde af disse pdf-kopier, og da der er en del arbejde forbundet med at generere og distribuere disse filer, har FD besluttet, at forsøget nu betragtes som afsluttet.
Der vil derfor ikke længere blive fremsendt pdf-kopier af stamtavler.