Formandsvalg 2021 – opdateret!

02-11-2020: Valget er afgjort

Da fristen for opstilling af kandidater til næste års formandsvalg er udløbet, er det mig en stor fornøjelse at kunne sige velkommen igen til Bette Lind, idet der ikke er kommet flere opstillinger af kandidater. Bette, tak fordi du er klar til en tur mere 🙂 Bette tiltræder formandsposten efter næste plenarforsamling i februar 2021.

På vegne af FU

Susanne Wehnert

----------------------

 

Som I sikkert er bekendt med, afholdes der hvert andet år valg til Felis Danicas formandspost; næste gang i 2021. Evt. kandidater skal være opstillet jvf. vedtægterne senest 1. november året inden.

Camilla Scharff har meddelt, at hun ikke genopstiller til formandsposten.

DARAK, Racekatten og JYRAK har derfor den 11. oktober valgt at opstille Bette Lind som hovedklubbernes ny formandskandidat. Bette Lind har accepteret opstillingen.