Indkaldelse til plenarforsamling i Felis Danica den 28. februar, 2021 kl. 11:00

Hermed indkaldes til plenarforsamling søndag 28. februar kl. 11,00
Mødes foregår digitalt på TEAMS.
Dagsorden:
1.   Valg af dirigent
2.   Valg af stemmetællere
3.   Formandens beretning
3.1  Meddelelse om resultat af formandsvalg 2021
3.2  Forslag om afholdelse af punkterne 14 og 15: dvs
        14. Valg af Avlsråd
        15. Valg af Mentorråd
samt herefter udsættelse af resten af dagsordenens punkter til et fysisk møde, søndag 18. april 2021 kl. 13:00, (lokation følger)
 
Det drejer sig om nedenstående punkter, der forventes at blive udsat:
4. Regnskab
5. Optagelse af nye klubber
6. Vedtægtsændringer
7. Fastsættelse af kontingent og priser på stamtavler, stamnavn mv.
8. Indkomne forslag
9. Budget
10. Valg af forslag til videresendelse til FIFe´s GF
11. Valg af kasserer (kasserer er ikke på valg i 2021)
12. Meddelelse om sammensætning af forretningsudvalg
13. Valg af 2 revisorer samt 2 revisorsuppleanter
16. Evt.