Stambogsføring

Efter valget af Bette Lind som formand har Forretningsudvalget naturligvis været nødt til at forholde sig til hvordan stambogsførerposten skal varetages.

FU har besluttet, at der ikke for nuværende vil blive opslået en stilling, da der fortsat er en del arbejdsopgaver forbundet med videreudvikling af vores brug af FDkat, der gør det mest hensigtsmæssigt, at vi fortsætter med den nuværende løsning.