Ny funktion i FDKat

Hankatteejers godkendelse af kuld

Dette er blevet lidt nemmere, idet godkendelse for hankatten nu sker automatisk hvis:

  • Kuldets opdrætter også er ejer af hankatten
  • Hankatten kun har én ejer (som altså også er ejer af hunkatten)

Det vil altså sige, at hvis der er 2 eller flere ejere registreret på en hankat, skal kuldet stadig godkendes af hankatteejer.